School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13256
Riskienhallinta eurooppalaisissa corporate governance -suosituksissa: Suositusten kehitys ja maaspesifien muuttujien vaikutus
Author: Romppanen, Anne
Title: Riskienhallinta eurooppalaisissa corporate governance -suosituksissa: Suositusten kehitys ja maaspesifien muuttujien vaikutus
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; corporate governance; corporate governance; mittarit; ratings; riskienhallinta; risk management; raportit; reports
Pages: 73
Full text:
» hse_ethesis_13256.pdf pdf  size:902 KB (923496)
Key terms: corporate governance, riskienhallinta, riskiraportointi
Abstract:
Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena oli analysoida riskienhallinnan ohjeistuksia eurooppalaisten valtioiden corporate governance -suosituksissa. Tutkielman ensimmäisessä osassa analysoitiin sisältöanalyysin keinoin suosituksia ja niiden muutoksia vuosien 2003 ja 2011 välillä. Toisessa osassa tavoitteena oli selittää tilastollisin menetelmin miten maaspesifit tekijät vaikuttavat suositusten sisältöön. Empiirinen aineisto muodostui 26 valtiosta.

Tutkimuksessa havaittiin, että riskienhallinnan corporate governance -suositukset ovat kehittyneet viime vuosien aikana. Eniten parantuivat periaatteita ja raportointia koskevat suositukset, mikä on rohkaisevaa, sillä niiden sääntely on ollut tähän mennessä tasoltaan heikointa. Käytännön riskienhallintatyön suositukset ovat kuitenkin edelleen laajimpia, vaikka niiden kehitys näyttääkin hidastuneen. On kuitenkin huomattava, että riskienhallintaa koskevaa corporate governance säätelyn taso jää Euroopassa vielä suhteellisen alhaiseksi. Yksittäisistä indeksin alueista parhaiten täytettiin hallituksen, tilintarkastajien ja tarkastusvaliokunnan tehtävien suositukset. Indeksissä oli myös kohtia, jotka jäivät yhtenä tai useampana vuonna kokonaan ilman mainintaa, kuten vaatimukset riskienhallinnan ulottamisesta läpi koko organisaation ja riskien luokittelusta aikajänteen perusteella.

Tutkielmassa ei löydetty tukea maaspesifien muuttujien, eli kulttuurin, oikeusjärjestelmien tai rahoitusmarkkinoiden yhteydestä suositusten sisältöön, mikä on yllättävää. Suosituksissa esiintyi kuitenkin suurta vaihtelua maiden kesken, mikä indikoi, ettei Euroopassa ole muotoutumassa myöskään yhtä yhtenäistä corporate governance -säännöstöä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.