School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13269
Talent Management Suomessa - Suuryritysten johtoryhmien analyysi
Author: Koskelainen, Riikka
Title: Talent Management Suomessa - Suuryritysten johtoryhmien analyysi
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; johtajat; managers; yritykset; companies; osaaminen; competence
Pages: 78
Key terms: Talent Management, talent, osaaminen, kyvykkyys, johtoryhmä
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tämän työn tavoitteena oli selvittää, voidaanko suomalaisten suuryritysten Talent Management -käytännöistä todeta jotakin analysoimalla yritysten johtoryhmiä. Työn kirjallisuusosassa tarkastellaan Talent Management -prosessiin liittyvää terminologiaa ja taustaa aiheen ajankohtaisuudelle. War for Talent -käsitteen mukaisesti yritysten tulisi pitää kiinni huippukyvyistään ja sitouttaa heidät pitkiin työuriin. Johtoryhmän jäsenten voisi olettaa olevan tällaisia kykyjä, jotka tekevät pitkää työuraa ja kasvattavat osaamispääomaansa, jota ei päästetä yrityksestä pois.

Tutkimusmenetelmä ja aineisto

Aineistona toimi neljäkymmentä markkina-arvoltaan suurinta suomalaista Helsingin pörssiin listattua yhtiötä. Niiden johtoryhmistä koottiin johtoryhmän jäsenten työuriin ja johtoryhmien koostumuksiin liittyvät tiedot sekä valitut yritysten taloudelliset tunnusluvut. Tätä aineistoa tarkasteltiin selvittämällä johtoryhmien jäsenten työurien pituutta ja johtoryhmäjäsenyysvuosia, johtoryhmien moninaisuutta naisten ja ulkomaalaisten jäsenten määrän osalta ja näitä tunnuslukuja verrattiin taloudellisiin tunnuslukuihin.

Tutkimuksen tulokset

Tämän aineiston valossa suomalaisilla suuryrityksillä on taipumus palkata johtoryhmien jäsenet, erityisesti toimitusjohtajat, yritysten ulkopuolelta, eikä niinkään kasvattaa heitä urakehityksen kautta oman yhtiön sisältä. Koostumukseltaan johtoryhmät ovat miesvaltaisia ja suomalaisenemmistöisiä. Naisten urakehitys näyttää pysähtyvän johtoryhmätasolle. Taloudellisella tuloksella ja johtoryhmän jäsenten työuran pituudella tai johtoryhmän moninaisella koostumuksella ei kuitenkaan tässä aineistossa havaittu yhtenevyyttä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.