School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2013
Thesis number: 13301
"What do you guys think?" - blogit yritysten yhteiskuntavastuuviestinnän ja sidosryhmädialogin välineenä
Author: Luukkonen, Heikki
Title: "What do you guys think?" - blogit yritysten yhteiskuntavastuuviestinnän ja sidosryhmädialogin välineenä
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: sosiaalinen media; social media; yritykset; companies; blogit; blogs; vastuu; responsibility; sidosryhmät; interest groups; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility
Pages: 86
Key terms: yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; social media; sosiaalinen media; stakeholders; osakkaat
Abstract:
Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on kartoittaa yhteiskuntavastuuaiheisten blogien hyödyntämistä yhteiskuntavastuuviestinnässä. Tutkielman ensimmäinen tehtävä on selvittää mihin yhteiskuntavastuun ja sen viestinnän haasteisiin yhteiskuntavastuuaiheiset yritysblogit voivat tarjota ratkaisuja. Tämän lisäksi analysoin tarkemmin blogeissa tapahtuvan vuorovaikutuksen osapuolia tutkimalla ketkä sidosryhmät osallistuvat blogikeskusteluun.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineisto sisältää yhteensä 124 kappaletta kolmen yhdysvaltalaisen suuryrityksen blogikirjoituksia kommentteineen vuosilta 2008-2012, sekä yritysten vastuuraporteista kerättyjä tietoja näiden tärkeimmistä sidosryhmistä. Aineiston analyysissa hyödynnetään sisällönanalyysia, jonka avulla blogien kommentteja kirjoittaneita henkilöitä luokitellaan yrityksen eri sidosryhmien edustajiksi.

Tulokset

Blogit vaikuttavat mahdollistavan läpinäkyvämpää ja interaktiivisempaa viestintää kuin yhteiskuntavastuuviestinnässä perinteisesti käytetyt kanavat. Käytännössä yhteiskuntavastuublogeja on kuitenkin vähän, eivätkä olemassa olevatkaan blogit ole tavattoman suosittuja. Blogikeskusteluun osallistui silti useita eri sidosryhmiä; valtaosin kuluttajia, yritysten asiakkaita; yritysten työntekijöitä, sekä jonkin verran asiantuntijoita sekä muita bloggaajia. Havaitut sidosryhmäjakaumat eivät vastaa täysin yritysten tärkeimpinä pitämiä sidosryhmiä. Kommentoijien tunnistaminen on menetelmänä haasteellista, ja suurta osaa kommenteista ei voitu yksilöidä minkään sidosryhmän nimiin. Lisäksi blogikirjoitukset keräävät kommentteja vain satunnaisesti, ja kommentoijien vaihtuvuus on suurta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.