School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13328
Strategian kuvaukset ja lupaukset suurten suomalaisten pörssiyritysten sidosryhmäviestinnässä
Author: Myllymaa, Timo
Title: Strategian kuvaukset ja lupaukset suurten suomalaisten pörssiyritysten sidosryhmäviestinnässä
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; yritysviestintä; business communication; strategia; strategy; osaaminen; competence; suhdemarkkinointi; relationship marketing; sijoittajat; investors
Pages: 74
Full text:
» hse_ethesis_13328.pdf pdf  size:637 KB (652026)
Key terms: strategia; viestintä; ydinosaaminen; asemointi; sijoittaja; sidosryhmä
Abstract:
Tutkielmassani tarkastelen sitä minkälaisia lupauksia suuret suomalaiset pörssilistatut yritykset antavat kertoessaan julkisesti strategioistaan. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on se kuinka paljon julkisuuteen kommunikoidut strategiat kertovat yrityksen asemoinnista markkinoilla ja toisaalta perustuvatko ne yritysten ydinosaamisiin. Aihetta lähestytään yritysten sidosryhmien näkökulmasta sijoittajasuhteita painottaen.

Tutkimukseni kohderyhmästä eli suurista suomalaisista pörssiyrityksistä olen tutkinut puolet yrityskohtaisesti. Tutkimukseni on suoritettu analysoimalla ja lajittelemalla yritysten itsestään ja strategiastaan julkaisemaa tekstimuotoista tietoa. Tiedon lähteinä ovat toimineet vuoden 2012 vuosikertomukset, tilinpäätöstiedotteet sekä yritysten nettisivustot.

Strategia sekä sen viestiminen ovat kirjallisuuden ja tutkimustiedon perusteella tärkeitä sekä yrityksille että sijoittajille. Tutkimukseni löydökset eivät kuitenkaan anna kuvaa selkeästä yritysten strategiasisältöjen viestinnästä sidosryhmille. Löydösteni mukaan vain noin neljännes viestityistä strategioista voidaan tulkita selkeiksi ja johdonmukaisiksi. Syiksi tähän eroavaisuuteen esitän yritysten tarvetta suojella strategiaansa kilpailijoiltaan, säännösten painottumista yritysten nykytilasta tiedottamiseen sekä yritysjohdon varovaisuutta tulevaisuuden lupauksissaan. Lisäksi tutkimukseni perusteella voidaan sanoa, että suuret suomalaiset pörssiyritykset viestivät strategioissaan sekä asemointiin perustuvia että ydinosaamisiin perustuvia suunnitelmia jotka painottavat enemmän ydinosaamisia.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.