School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2013
Thesis number: 13367
Jääkiekon pelaajamarkkinat - Vuoden 2005 työehtosopimuksen asettamien muutosten vaikutus NHL-pelaajien työmarkkinoihin
Author: Kaijalainen, Katariina
Title: Jääkiekon pelaajamarkkinat - Vuoden 2005 työehtosopimuksen asettamien muutosten vaikutus NHL-pelaajien työmarkkinoihin
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; markkinat; markets; urheilu; sports; palkka; pay; agentit; agents
Pages: 97
Full text:
» hse_ethesis_13367.pdf pdf  size:2 MB (1741587)
Key terms: palkkakatto; vapaa agentti; NHL; palkanmuodostuminen; palkkojen hajonta
Abstract:
Tutkielman tavoitteet Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia vuonna 2005 voimaan tulleen työehtosopimuksen vaikutuksia jääkiekkoliiga NHL:n työmarkkinoihin, tarkemmin sanottuna pelaajien palkanmuodostumiseen ja palkkojen hajontaan. Merkittävimmät voimaan tulleet muutokset olivat kovan palkkakaton asettaminen sekä vapaa agentti -säännösten muutos. Kirjallisuusosassa tutustutaan ammattilaisurheilun työmarkkinoiden erityispiirteisiin ja muodostetaan kuva NHL:n pelaajamarkkinoiden toimintaperiaatteista sekä paneudutaan aiempaan keskeisiä työmarkkinamuutoksia koskevaan kirjallisuuteen. Empiirisen osuuden tavoitteena on selvittää, kuinka muutokset ovat vaikuttaneet NHL:n pelaajien palkanmuodostumiseen ja palkkojen hajontaan.

Aineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkielman empiirinen osa hyödyntää eri tilastosivustoilta kerättyä dataa NHL pelaajista kausilta 1999/2000-2011/2012. Aineisto sisältää palkkadataa sekä erilaisia tilastotietoja pelaajista. Tutkimusmenetelmänä käytetään regressioanalyysiä: erilaiset OLS-mallit kuvaavat uudistusten vaikutusta palkanmuodostumiseen. Lisäksi palkkojen hajontaa tutkitaan erilaisilla tunnusluvuilla, muun muassa Gini-kertoimen avulla.

Tulokset Tulokset osoittavat, että uudistukset vaikuttivat palkanmuodostumiseen ainoastaan kasvattamalla iän, eli kokemuksen painoarvoa. Pelillisen tehokkuuden, tai muiden pelaajan ominaisuuksien korostumisesta ei löytynyt uskottavia merkkejä. Palkkaerot ovat pysyneet lähes ennallaan, mutta palkkojen hajontarakenne sen sijaan on selkeästi muuttunut. Kalliimpien pelaajien kysyntä on jatkanut laskemistaan pysähtyen kuitenkin vuonna 2010 kun taas ylemmän keskipalkkaluokan pelaajien kysyntä on kasvanut selvästi uuden työehtosopimuksen aikana. Vaikka parhaat pelaajat tekevät entistä suuremman osan tehopisteistä, heidän tulo-osuutensa on laskenut.

Avainsanat: Palkkakatto, vapaa agentti, NHL, palkanmuodostuminen, palkkojen
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.