School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Strategic Retail Management | 2013
Thesis number: 13378
Kuluttajan asenteet, ajatukset, normit ja käyttäytyminen verkkokaupassa
Author: Mandelin, Suvi
Title: Kuluttajan asenteet, ajatukset, normit ja käyttäytyminen verkkokaupassa
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Strategic Retail Management
Index terms: markkinointi; marketing; verkkokauppa; electronic commerce; strategia; strategy; kauppa; commerce; e-business; e-business; kuluttajat; consumers; shoppailu; shopping; internet; internet; johtaminen; management; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour
Pages: 77
Key terms: Verkkokauppa, kuluttaja, asiointitapa, arvon muodostuminen
Abstract:
Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteet Verkkokaupan kasvu viime vuosina on ollut vahvaa ja se on syrjäyttänyt jo osin perinteiset asiointikanavat kuten myymäläasioinnin tai postimyynnin. Samaan aikaan verkkokauppa on muovannut kuluttajien asiointitapoja ja se on synnyttänyt myös uusia asiointimalleja. Näiden mallien muodostumiseen vaikuttavat kuluttajien henkilökohtaiset normit, asenteet ja ajatukset. Tämä tutkimuksen tavoitteena on tarkastella miten kuluttajien normit, asenteet ja ajatukset vaikuttavat asiointiin ja miksi ne vaikuttavat. Tämän lisäksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan myös miten normit, asenteet ja ajatukset vaikuttavat kuluttajien luomiin mielikuviin verkkokaupasta sekä siellä koettuun asiakasarvoon.

Aineisto ja tutkimusmenetelmä

Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin ja tutkimusmetodina hyödynnettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin 18 verkkokaupassa asioinutta kuluttajaa, joka olivat 20-60 -vuotiaita. Haastattelujen aikana keskityttiin saamaan tietoa kuluttajien normeista, asenteista, ajatuksista, mielikuvista ja asiointitavoista verkkokaupassa. Haastattelun jälkeen aineisto jaettiin teemoihin ja analysoitiin.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimusmateriaalin pohjalta havaittiin selkeästi kolme kuluttajaryhmää, joista jokaisella on oma persoonallinen tapansa asioida verkkokaupassa. Impulssiostajat ovat 20-39 -vuotiaita naisia, jotka hakevat verkkokaupasta trendejä, elämyksiä ja piristystä arkeensa. Täsmäostajat hakevat kulutukseensa standardituotteita ja heidän impulssinsa ostaa tuote verkkokaupasta syntyy jo reaalimaailmassa. Täsmäostajien ryhmä muodostuu 20-39 -vuotiasta mieskuluttajista sekä yli 40 -vuotiaista kuluttajista. Kolmas kuluttajaryhmä on verkkokaupan ostoksien välttelijät, joiden asiointi verkkokaupassa sisältää vain hinta- ja tuotetietojen etsinnän ja varsinainen ostos suoritetaan myymälässä. Kuluttajien kokema arvo verkkokaupassa kytkeytyy mahdollisuuteen räätälöidä sisältöjä, asioida maantieteellisistä ja aikarajoitteista vapaasti ja mahdollisuutena päästä käsiksi erilaisiin tuotevalikoimiin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.