School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2013
Thesis number: 13396
Epätavanomainen rahapolitiikka finanssikriisin aikana - Vertailu Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien välillä 2008-2012
Author: Tarvainen, Henri
Title: Epätavanomainen rahapolitiikka finanssikriisin aikana - Vertailu Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien välillä 2008-2012
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; rahapolitiikka; monetary policy; rahoitusmarkkinat; financial markets; kriisi; crisis; keskuspankit; central banks; Eurooppa; Europe; Yhdysvallat; United States
Pages: 86
Full text:
» hse_ethesis_13396.pdf pdf  size:2 MB (1712714)
Key terms: Epätavanomainen rahapolitiikka, finanssikriisi, määrällinen keventäminen, laadullinen keventäminen, vaikuttaminen tulevaisuuden odotuksiin, Fed, EKP
Abstract:
Tutkielman tavoitteet:

Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää millaisilla epätavanomaisilla rahapoliittisilla välineillä ja keinoilla Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankit ovat reagoineet ajanjaksolla 15.9.2008-1.1.2012. Lisäksi tarkoituksena on ollut vertailla keskuspankkien toimien eroavaisuuksia sekä pohtia syitä miksi kyseiset keskuspankit ovat omalta osaltaan käyttäneet niille ominaisia epätavanomaisia keinoja.

Aineisto ja tutkimusmenetelmät:

Tutkimusmenetelmänä toimii kirjallisuuskatsaus. Lisäksi aineistona käytetään keskuspankkien rahapoliittisia päätöksiä sekä julkaisuja. Tutkielman kannalta tärkeä informaatio esitetään kuvien, taulukoiden ja liitteiden avulla.

Tulokset:

Kriisien syntytapa ja vaikutuskanava sekä talous- ja rahoitusjärjestelmän erilaiset rakenteet edellyttävät keskuspankeilta erilaisia epätavanomaisia toimia. Keskuspankit käyttivät hyvin samantyylisiä keinoja finanssikriisin alkuvaiheessa, mutta euroalueen valtionvelkakriisi muutti tätä. Euroopan keskuspankki on epätavanomaisena toimena tukenut vahvasti sille tärkeitä pankkien välisiä markkinoita. Yhdysvaltain keskuspankki on puolestaan ostanut mittavasti arvopapereita, ja näin elvyttänyt talouden tilaa. Yhdysvaltain keskuspankki on tutkielman ajanjaksolla pystynyt paremmin saavuttamaan rahapoliittiset tavoitteensa toteuttamalla voimakkaampaa ja aggressiivisempaa rahapolitiikkaa kuin Euroopan keskuspankki. Epätavanomaisesta rahapolitiikasta irtautuminen tulee kuitenkin olemaan Yhdysvaltain keskuspankille vaikeampaa verrattuna Euroopan keskuspankkiin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.