School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2013
Thesis number: 13472
Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet
Author: Ohvo, Niko
Title: Vuokratyön käyttö - Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritysjuridiikka; business law; työ; work; työvoiman vuokraus; employee hiring; vastuu; responsibility; vahingonkorvaus; indemnity
Pages: 83
Full text:
» hse_ethesis_13472.pdf pdf  size:2 MB (1099104)
Key terms: Vuokratyö, käyttäjäyritys, jaettu työnantajuus, vahingonkorvaus, isännänvastuu
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET:

Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet sekä mahdolliset vahingonkorvausvastuut jakautuvat käyttäjäyrityksen ja vuokrausyrityksen kesken, kun käyttäjäyritys käyttää vuokratyövoimaa. Lisäksi tarkastellaan vuokratyön käyttöön liittyviä syitä, sen käytössä ilmenneitä ongelmakohtia sekä alan tulevaisuudennäkymiä. Tutkielmassa keskeisessä asemassa on käyttäjäyrityksen näkökulma, mutta myös vuokratyöntekijän näkökulmalle annetaan painoarvoa erityisesti vuokraustyöalan puutteita käsiteltäessä.

LÄHDEAINEISTO:

Lähteinä on käytetty Suomen kansallista lainsäädäntöä, kotimaista oikeuskirjallisuutta, oikeuskäytäntöä sekä ajankohtaisia lehtiartikkeileita ja asiantuntijakirjoituksia.

TULOKSET:

Tutkielma osoitti, että vaikka vuokatyön oikeussuhteet ovat melko selkeät, on oikeustilassa useita tulkinnanvaraisuuksia sekä suoranaisia puutteita mm. yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen osalta. Käyttäjäyrityksen kannalta oleellisimmat tulkinnanvaraiset kysymykset liittyivät direktio-oikeuden laajuuden määrittelyyn. Vahingonkorvausvastuun jakautumisen osalta keskeisimmät avoimet kysymykset liittyvät isännänvastuun laajentamiseen käyttäjäyritystä koskevaksi tai jaetun isännänvastuun mahdollisuus vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen välillä. Oikeustilaa olisi syytä täsmentää vuokratyön erityispiirteet huomioon ottaen lainsäätäjän kannanotolla tai alan omakohtaisesti luomilla tarkemmilla säännöksillä. Myös Ruotsissa käytössä oleva sopimuslautakunta, joka antaa ratkaisuehdotuksia mahdollisissa kiistatilanteissa nähdään mahdollisena keinona tulkinnanvaraisuuksien selventämisessä myös Suomessa.

Tulokset korostavat huolellisen sopimisen merkitystä sekä alan omien täsmällisempien säännöstöjen luomista.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.