School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Strategic Retail Management | 2014
Thesis number: 13628
Kulttuuristen merkitysten välittyminen kiinalaisissa ja suomalaisissa verkkomainoksissa
Author: Puhakka, Pauliina
Title: Kulttuuristen merkitysten välittyminen kiinalaisissa ja suomalaisissa verkkomainoksissa
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Strategic Retail Management
Index terms: kauppa; commerce; strategia; strategy; johtaminen; management; mainonta; advertising; paikallisuus; kulttuurierot; cultural differences; locality; semiotiikka; semiotics; Suomi; Finland; Kiina; China
Pages: 74
Full text:
» hse_ethesis_13628.pdf pdf  size:2 MB (1551273)
Key terms: mainonta, kulttuuri, lokalisointi, standardisointi, semiotiikka
Abstract:
Tiivistelmä

Tutkielman tausta ja tavoitteet:

Kansainvälisten brändien on tehtävä valintoja lokalisoinnin ja standardisoinnin välillä mainostaessaan eri maissa. Saman mainoksen käyttäminen maailmanlaajuisesti luo yhtäältä yhtenäisen brändimielikuvan, mutta toisaalta ei ota huomioon paikallista kulttuuria. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, huomioivatko kansainväliset brändit paikallisen kulttuurin mainostaessaan samaa tuotetta Kiinassa ja Suomessa sekä tutkia, millä tavalla kulttuuriset merkitykset välittyvät mainoksista.

Tutkielman toteutustapa:

Tutkimusmenetelmänä käytettiin semiotiikkaa, joka on merkityksen muodostumista ja merkkijärjestelmiä tutkiva tiede. Tutkielma analysoi, millaisia merkkejä mainoksissa on ja millaisia kulttuurisia merkityksiä tekstin ja mainoskuvien avulla välitetään. Mainokset kansainvälisten brändien internetsivustoilla olivat tutkimuksen aineistona. Tutkimuksessa analysoitiin neljä Kiinan ja neljä Suomen kuluttajille suunnattua mainosta.

Tutkielman tulokset:

Tulokset osoittivat, että kansainväliset brändit pääsääntöisesti lokalisoivat saman tuotteen mainoksen huomioiden paikallisen kulttuurin ominaispiirteitä. Suomen markkinoille suunnatuissa mainoksissa merkitykset välittivät individualistisia arvoja, ja mainoksissa annettiin tuotteesta enemmän faktatietoa kuin Kiinan markkinoille suunnatuissa mainoksissa. Kiinan kuluttajille kohdistetuissa mainoksissa korostui symbolien käyttö, statuksen korostaminen sekä kiinalaisten idiomien jäljittely.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.