School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2014
Thesis number: 13644
Merkintäsopimukset asunto-osakeyhtiössä
Author: Elovuori, Ville
Title: Merkintäsopimukset asunto-osakeyhtiössä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; laskentatoimi; accounting; asunnot; apartments; kiinteistöt; real estates; osakeyhtiöt; joint stock companies; sopimukset; contracts; rakennustoiminta; building construction
Pages: 58
Key terms: merkintäsopimus; ullakko; rakentaminen
Abstract:
Työn tavoitteena on kuvata merkintäsopimuksen laatimiseen liittyviä keskeisiä asioita joista tulisi ennalta sopia, sekä asioita joita voidaan jättää sopimuksen ulkopuolelle. Sopimuksen tarkoitus on suojata asunto-osakeyhtiötä rakentamisen aikana ja valmistumisen jälkeen. Sopimus takaa merkitsijälle ja rakentajalle riittävät oikeudet suoriutua urakasta ilman yllätyksellisiä velvoitteita. Merkintäsopimukset ovat laadittu osapuolten suojaksi rakentamisen aloittamisesta sen päättymiseen.

Keskeistä merkintäsopimuksissa on pohtia mitä kaikkea sisällytetään sopimukseen, ettei sopimisen jälkeen asioista tarvitse riidellä. Asioista on sovittava riittävässä laajuudessa, niin että sopimus on riittävän kattava. Tilojen myymisestä rakentamisen valmistumiseen on pitkä aika ja pienistäkin asioista saattaa nousta isoja riitoja. Liian vähäinen sopiminen aiheuttaa lisää ongelmia riitatilanteissa ja liian kattava sopimus tuo ylimääräisiä kustannuksia sopimusvaiheessa.

Aluksi tutkielmassa käsitellään sopijaosapuolten roolien merkitykset. Tämän jälkeen käydään läpi neuvotteluita ja sopimukseen sisällytettäviä asioita, joista siirrytään sopimuksen päättämiseen, sekä käydään läpi mahdolliset sopimusriita-asiat. Työn lopussa on käsitelty myös rakennusluvan hakemista rakennettaville tiloille.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.