School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13676
Jääkiekon Liiga-organisaatioiden kannattavuus ja vakavaraisuus
Author: Lähdesmäki, Olli
Title: Jääkiekon Liiga-organisaatioiden kannattavuus ja vakavaraisuus
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; liiketalous; business economics; urheilu; sports; organisaatio; organization; tilinpäätös; balances of books
Pages: 97
Full text:
» hse_ethesis_13676.pdf pdf  size:2 MB (1677833)
Key terms: urheilujohtaminen; kannattavuus; vakavaraisuus; tilinpäätösanalyysi; Liiga; jääkiekko
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on tutkia jääkiekon Liiga-organisaatioiden kannattavuutta sekä vakavaraisuutta, niihin vaikuttavia tekijöitä sekä syitä niiden taustalla. Työssä on tarkasteltu urheilujohtamisen ja -liiketoiminnan lähtökohtia, kulmakiviä, sekä haasteita toimintaympäristössä. Tutkimuksessa on tarkasteltu Liiga-organisaatioiden taloudellista toimintaa aikavälillä 2000 - 2012 tilinpäätösanalyysien kautta. Analyysin tukena on toiminut Liiga-organisaatioiden johtohenkilöille tehdyt teemahaastattelut. Tutkielmassa kotimaisen jääkiekko-organisaation liiketoimintaa on verrattu pohjoisamerikkalaisten NHL:n organisaatioiden liiketoimintamalliin ja on analysoitu niiden keskeisimpiä eroja, pohjoisamerikkalaisten urheiluorganisaatioiden liiketoimintamallia on tarkasteltu kirjallisuuden pohjalta, sekä neljän NHL-organisaation johtotehtävissä olleelle Brian Burkelle tehdyllä teemahaastattelulla.

Lisäksi on tarkasteltu Liigan ja sen organisaatioiden liiketoimintatason jalostamisen mahdollisuuksia ja suuntavaihtoehtoja, sekä on arvioitu lähitulevaisuuteen näkymiä. Jääkiekon SM-liiga Oy:lle on olennaista, että Liigassa pelaavat organisaatiot ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla. Sitä kautta on mahdollistettavissa pitkän tähtäimen kehitys, niin urheilullisesti kuin taloudellisestikin. Tutkimuksessa on kartoitettu mahdollisuuksia myös kannattavuuden jalostamisen suhteen. Tutkielma on suoritettu toimeksiantona Jääkiekon SM-liiga Oy:lle.

Kannattavuuden osalta tutkimuksessa käy ilmi, että organisaatioiden lähtökohdat ja toimintaympäristöt eroavat toisistaan paljon. Tarkastellulla aikavälillä organisaatiot ovat tuottaneet kumulatiivisesti yhteensä 3,8 miljoonaa euroa liiketappiota. Viisi tarkastelluista organisaatioista on ollut taloudellisesti kannattavia urheiluliiketoimintansa osalta. Kolmen organisaation selkeästi raskaammat liiketappiot laskevat suhteettomasti muiden 11 seuran tulosta keskiarvossa. Ilman näitä kolmea organisaatiota, keskimääräinen kumulatiivinen liiketulos on ollut 38 tuhatta euroa tappiollinen, josta voi päätellä, että organisaatiot ovat toimineet rahoituksellaan, kuitenkaan tuottamatta taloudellista tuottoa vuosina 2000 - 2012.

Hyvä kannattavuus heijastuu suoraan Liiga-organisaatioiden vakavaraisuuteen, tappiollisten tilikausien jälkeen rahoitusta on kuitenkin löytynyt eri lähteistä tappioiden kattamiseen. Maksuvalmius on näin ollen säilynyt keskimääräisesti suhteellisen hyvänä. Kolmen seuran osalta vieraan pääoman suhde on taseessa hyvin merkittävä, mikä on vaatinut avokätistä rahoittajaa, sekä erittäin hyvää suhdetta velkojiin.

Liiketoimintatason jalostamisen osalta tuotteistus ja asiakkuuksien hallinta ovat avainasemassa. Tutkimuksen kautta saatava tieto markkinoista ja asiakkaista avaa mahdollisuuksia kasvuun, markkinoinnin ja muiden myynnintehostamismenetelmien kautta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.