School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2014
Thesis number: 13695
Musta on uusi vihreä - Varantokaupan kautta kohti optimaalista ympäristöpolitiikkaa hiilimarkkinoilla
Author: Soria Ruiz-Ogarrio, Jorge
Title: Musta on uusi vihreä - Varantokaupan kautta kohti optimaalista ympäristöpolitiikkaa hiilimarkkinoilla
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; ympäristöpolitiikka; environmental policy; energiapolitiikka; energy policy
Pages: 57
Full text:
» hse_ethesis_13695.pdf pdf  size:2 MB (1277167)
Key terms: kivihiili; varantokauppa; hiilivuoto; yhteisresurssin ongelma; ympäristöpolitiikka; Coasen teoreema; ilmastonmuutos; Dynamic Integrated Climate-Economy model (DICE); Integrated Assessment Model (IAM); teknologia; vihreä paradoksi
Abstract:
Tässä tutkielmassa tarkastellaan ympäristöpolitiikan mahdollisuuksia kivihiilen varantokaupan näkökulmasta. Hiilimarkkinoiden ympäristöpolitiikkaa vaikeuttavat erityisesti hiilivuoto ja vapaamatkustaminen. Alan tutkimuskirjallisuuteen perustuen tutkielmassa lähdetään liikkeelle oletuksesta, että vain osa valtioista on valmiina sitoutumaan ympäristöhaittojen minimoimiseen. Jos vain osa maista harjoittaa ympäristöpolitiikkaa, markkinoilla syntyy hiilivuotoa. Jos maiden yhteenliittymä (koalitio) yrittää alentaa hiilenkulutustaan, markkinahinta laskee, minkä johdosta muut maat kuluttavat enemmän. Samoin jos yhteenliittymä alentaa hiilen tarjontaa, hinta nousee ja inframarginaalisia varantoja tulee kannattavaksi, mikä lisää muiden maiden tarjontaa. Näin ollen koalition optimaalinen vaihtoehto on vääristää markkinahintaa ja pyrkiä minimoimaan ympäristöhaittoja. Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että sallimalla varantokauppa voidaan estää hiilivuodon esiintymistä ja koalitio voi saavuttaa sosiaalioptimin.

Tutkielmassa kehitetään malli, jonka avulla voidaan määrittää optimaalista ympäristöpolitiikkaa. Käymällä kauppaa hyödyntämättömillä varannoilla, koalitio pystyy tekemään muiden maiden tarjontafunktioista paikallisesti joustamattomia (locally inelastic), mikä estää hiilivuotoa. Lisäksi vetämällä pois markkinoilta osan niistä varannoista koalitio voi nostaa hintaa ja implementoida sosiaalisen optimin (first best).

Tuloksina saadaan, että tasapainossa kaikkien maiden yhteenlaskettu hyöty maksimoituu, rajahyöty on sama kaikille ja hinta sisältää ympäristöhaittojen kustannukset. Näin ollen todetaan, että koalition kannattaa keskittyä varantojen ostamiseen ja tarjontapuolen politiikkaan, mikä ilman varantokauppaa olisi ollut epätehokasta. Lopuksi mallia täydennetään esittämällä mahdollinen tapa mitata kivihiilen käytöstä syntyviä hyötyjä ja haittoja, kivihiilen louhintakustannuksia ja teknologian kehityksen vaikutuksia sosiaalioptimiin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.