School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13708
JOUKKORAHOITUS - Suomalaisen startup-ympäristön näkemykset uudesta rahoitusmuodosta
Author: Oksanen, Tuomas
Title: JOUKKORAHOITUS - Suomalaisen startup-ympäristön näkemykset uudesta rahoitusmuodosta
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; rahoitus; financing; joukkorahoitus; crowdfunding; yhteisöt; communities; yritykset; companies; kasvu; growth; rahoitusmarkkinat; financial markets
Pages: 109
Full text:
» hse_ethesis_13708.pdf pdf  size:3 MB (2400376)
Key terms: Joukkorahoitus, yhteisörahoitus, startup-yritys, startup-yrityksen rahoitus, yksityiset rahoitusmarkkinat, epämuodolliset rahoitusmarkkinat
Abstract:
Tämä tutkimus käsittelee joukkorahoitusta startup-yritysten rahoituksessa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millainen rahoitusmuoto joukkorahoitus on, mitä erityispiirteitä siinä on muihin startup-yritysten rahoitusmuotoihin verrattuna ja millaisia vaikutuksia näillä erityispiirteillä on startup-yritysten rahoituksessa. Tutkimus tuo myös esille suomalaisten toimijoiden näkemyksiä joukkorahoituksesta. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja deskriptiivinen haastattelututkimus ja sen aineisto on kerätty kahdeksalla teemahaastattelulla. Haastatellut henkilöt edustavat tärkeitä toimijoita Suomalaisessa startup-yritysten rahoituskentässä. Tutkimus osoittaa joukkorahoituksen poikkeavan tavanomaisesta rahoituksesta rahoittajien ei-taloudellisten motivaatiotekijöiden ja poikkeavien päätöksentekoprosessien osalta. Myös rahoituksen luonne pienistä puroista syntyvänä kokonaisuutena johtaa suhteellisesti korkeisiin informaation hankintakustannuksiin, mikä korostaa tiedon epäsymmetriaa yrityksen ja rahoittajien välillä. Tämä on omiaan kärjistämään agentti-ongelmia, etenkin kun joukkorahoittajien kontrollointi-oikeus yhtiöön on usein vaatimaton. Tutkimuksessa esitetään myös kuinka joukkorahoittajien ei-taloudelliset motivaatiotekijät vaikuttavat heidän sijoituspäätöksiin korottaen heidän yrityksistä tekemäänsä arvonmääritystä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.