School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13801
Innovaatioihin kannustava pörssipohjainen ohjausjärjestelmä pelialan yrityksessä
Author: Penttinen, Santtu
Title: Innovaatioihin kannustava pörssipohjainen ohjausjärjestelmä pelialan yrityksessä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; organisaatio; organization; innovaatiot; innovations; ohjausjärjestelmät; control systems; pelit; games; viihde; entertainment; toimialat; business branches; yrittäjyys; entrepreneurship; sisäinen yrittäjyys; intrapreneurship
Pages: 94
Key terms: Pelinkehitys, innovaatiot, ohjausjärjestelmä, luova työ, sisäinen yrittäjyys, sisäinen pörssi, peliala
Abstract:
Tutkimuksessa kehitetään keskisuuren suomalaisen pelinkehitysyrityksen tarpeisiin uusi ohjausjärjestelmän prototyyppi. Ohjausjärjestelmän tavoitteena on tukea innovatiivisuutta ja sisäistä yrittäjyyttä. Haasteita ohjausjärjestelmän luomiselle tuottavat pelinkehityksen vaatima kontrolloimattomuus, artistinen luovuus ja pitkäkestoiset projektit. Ohjausjärjestelmä pohjautuu yrityksen sisäiseen pörssiin, jossa arvioidaan uusia ideoita ja määritellään uusille projekteille myönnettävä rahoitus. Uusi ohjausjärjestelmä on osa suurempaa organisaatiomuutosta, jossa organisaatiomuotoa muutetaan kohti projektiorganisaatiota. Sisäisen pörssin tavoitteena on löytää yrityksen sisältä parhaat uudet ideat ja allokoida ideoille rahoitusta. Pörssiin osallistuu koko yrityksen henkilöstö ja projektit keräävät rahoitusta työntekijöiden sijoituksista. Ohjausjärjestelmään olennaisena osana kuuluu myös uusi projektien kustannuslaskentajärjestelmä. Projektit kuluttavat pelinkehitystyössään pörssistä keräämäänsä rahoitusta. Projektin kustannukset lasketaan uuden kustannusjärjestelmän avulla. Osa valmiin peliprojektin voitoista jaetaan peliprojektiin sijoittaneille työntekijöille bonuksena. Pörssin avulla pyritään löytämään projektit, joista yrityksen työntekijät ovat erityisen kiinnostuneita ja näkevät myös mahdollisesti taloudellista potentiaalia. Kohdeyritys kokee saavansa parhaan mahdollisen työpanoksen tyytyväisiltä työntekijöiltä. Työntekijöille halutaan antaa vapaus valita projektit, joita yrityksen tulisi kehittää ja joissa työntekijät haluavat työskennellä. Pörssi mahdollistaa motivoimaan ja sitouttamaan työntekijöitä pitkäkestoisiin projekteihin. Pörssi yhdessä kustannuslaskentajärjestelmän kanssa mahdollistavat myös aikaisempaa suuremman vastuun ja vapauden jaon laajemmalle organisaatiossa. Luovuutta ja innovatiivisuutta tarkastellaan tutkimuksessa Amabilen (1996) luovuuden ja innovaation mallin kautta, jota täydennetään muilla aiheen tutkimuksilla. Kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan myös sisäisen yrittäjyyden edellytyksiä aikaisempien tutkimusten perusteella. Tutkimuksessa esitellään Simonsin (1995, 2005) ohjausjärjestelmän viitekehykset, jotka toimivat kehyksinä arvioitaessa ohjausjärjestelmän kehitysprojektia. Tutkimus on konstruktiivinen tapaustutkimus. Tutkimusaineisto koostuu pääosin tutkijan tekemistä haastatteluista, yrityksen sisäisistä dokumenteista ja tutkijan yrityksessä tekemistä havainnoista.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.