School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13814
International graduates as a part of the future workforce in Finland - Case of Aalto University School of Business foreign degree students
Author: Nokelainen, Hanna
Title: International graduates as a part of the future workforce in Finland - Case of Aalto University School of Business foreign degree students
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; työvoima; labour supply; kansainvälinen; international; kansainvälistyminen; internationalization; opiskelijat; students; Aalto-yliopisto; Aalto University
Pages: 64
Key terms: ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat, kansainvälistyminen, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, työllistyminen
Abstract:
Tiivistelmä:

Suomen työmarkkinat ovat tulevaisuudessa muutosten edessä. Ikääntyvä väestö ja toisaalta pidempi elinajanodote lisäävät painetta kasvattaa työikäisen väestön osuutta. Suomi kaipaa työperäistä maahanmuuttoa ja ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat olisivat kansainvälinen lisä osaksi suomalaista työvoimaa. Tästä huolimatta harva tutkimus on käsitellyt ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita ja heidän halukkuuttaan olla osa opiskelumaansa työvoimaa valmistumisen jälkeen. Suomalaiset työnantajat eivät myöskään ole hyödyntäneet näiden kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden täyttä potentiaalia yritysten tulevaisuuden osaajina. Tämä työ tarkastelee Suomeen saapuneita ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita ja heidän halukkuuttaan työllistyä Suomessa valmistumisensa jälkeen. Tutkimus käsittelee ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden sopeutumista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan opiskelujensa aikana ja miten he ovat muodostaneet suhteita työnantajiin. Keskeisinä teemoina ovat opiskelijoiden odotukset ja kokemukset Suomessa opiskelusta ja millä tavoin he ovat tutustuneet suomalaiseen työelämään ja onko heidän aikomuksensa työllistyä Suomessa valmistumisen jälkeen. Toisena tutkimuskysymyksenä esiin nousee miten voitaisiin edesauttaa näiden tutkintonsa Suomessa suorittaneiden opiskelijoiden siirtymistä osaksi työvoimaamme. Tämä tutkimus koskee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita.

Laajojen haastatteluiden avulla ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymissuunnitelmista muodostui selkeämpi kuva. Tulokset viittasivat selkeästi siihen, että opiskelijat olisivat valmiita jäämään osaksi suomalaista työvoimaa. Opiskelijat ovat kuitenkin huolissaan suomen kielen osaamisen merkityksestä sekä vaikeasti läpäistävien ammattilaisverkostojen vaikutuksesta työpaikan saamiseksi. Korkeamman asteen koulutuslaitosten ja yritysmaailman pitäisi tehdä entistä enemmän yhteistyötä, jotta tutkinto-opiskelijat saataisiin rekrytoitua osaksi suomalaista osaamista.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda Aalto-yliopiston ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat tutummiksi suomalaisille työnantajille sekä poliittisille vaikuttajille. Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa tulevaisuudessa kilpailukyvyn säilyttämiseksi, joten tutkinto-opiskelijoiden potentiaali tulisi ymmärtää paremmin. Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, sillä tarkastelussa on vain yksi yliopisto ja sen ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.