School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2014
Thesis number: 13845
"Silloin opiskelin hyvin!" - Tarinoita hyvästä opettamisesta ja opiskelusta johtamisen aineessa
Author: Suominen, Irene
Title: "Silloin opiskelin hyvin!" - Tarinoita hyvästä opettamisesta ja opiskelusta johtamisen aineessa
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; yliopistot; universities; korkeakoulutus; higher education; tarina; narrative; opetus; education; opiskelu; studying; laatu; quality; Aalto-yliopisto; Aalto University
Pages: 85
Key terms: käytäntö; käytäntöteoria; sisäinen hyvä; korkeakoulutus; opettaminen; opiskelu
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET:

Tutkin opettamista ja opiskelua Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen aineessa. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää miten opettajien ja opiskelijoiden käsitykset hyvästä opettamisesta ja opiskelusta suhteutuvat toisiinsa. Selvitän vastausta tutkimusongelmaani käytäntöteoreettisen lähestymistavan ja sisäisten ja ulkoisten hyvien käsitteiden avulla. Tunnistamalla erilaisia käsityksiä hyvästä opettamisesta ja opiskelusta, voimme reflektoida omaa toimintaamme ja käsityksiämme ja ehkä jopa haastaa niitä. Kun opimme ymmärtämään paremmin koulutuksen eri osapuolten näkemyksiä, on antoisampaa toimia yhdessä.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS:

Olen kerännyt tutkimukseni aineiston haastattelemalla sekä opettajia että opiskelijoita. Olen käyttänyt haastatteluissa Appreciative Inquiry -lähestymistapaa ja pyytänyt molempien ryhmien edustajia kertomaan heidän omasta (hyvästä) toiminnastaan - siis opettamisesta tai opiskelusta. Tarkastelen niin ryhmien sisäisiä kuin myös ryhmien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia käsityksissä hyvästä toiminnasta ja sen hyvistä asioista. Olen muodostanut haastattelujen pohjalta tarinoita, joissa korostuvat erilaiset hyvät asiat.

KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET:

Sekä opettajien että opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa jaettuja arvostuksia ja myös ryhmien välillä jaetaan monta hyvänä pidettävää asiaa. Ryhmien välillä ja niiden sisällä on kuitenkin myös eroavuuksia käsityksissä hyvästä toiminnasta sekä eroavuuksia siinä, mitä hyviä asioita painotetaan. Käsitykset hyvästä toiminnasta ovat kontekstisidonnaisia, ja erilaisissa tilanteissa erilainen toiminta ja hyvät asiat korostuvat. Näyttää kuitenkin siltä, että tietynlaista käsitystä hyvästä opettamisesta vastaa samansuuntainen käsitys hyvästä opiskelusta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.