School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Finnish Business Communication | 2015
Thesis number: 13964
Mustia Joutsenia ja vuorovaikutusta: Dialogoksesta diasofiaan epävarmassa maailmassa
Author: Lähdesmäki, Ville
Title: Mustia Joutsenia ja vuorovaikutusta: Dialogoksesta diasofiaan epävarmassa maailmassa
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: yritysviestintä; business communication; viestintä; communication; organisaatio; organization; kokemus; experience; filosofia; philosophy
Pages: 123
Full text:
» hse_ethesis_13964.pdf pdf  size:2 MB (1659723)
Key terms: Diaethos, diapathos, dialogos, diasofia, Musta Joutsen, satunnaisuus, epätodennäköisyys, vuorovaikutus
Abstract:
Tutkimukseni osoittaa pelkän yhdessä järkeilyn eli dialogoksen riittämättömyyden tehokkaana vuorovaikutuksemme menetelmänä. Tarvitsemme viisaampaa ja kokonaisvaltaisempaa vuorovaikutusta, jossa yhdessä järkeilyn lisäksi hyödynnämme sekä yhdessä kokemista että yhdessä tekemistä. Yhdessä järkeily, kokeminen ja tekeminen muodostavat viisaamman ja kokonaisvaltaisemman vuorovaikutuksemme eli diasofian.

Tutkimukseni tuo uuden käsitteellisen tutkimusmenetelmän, systemaattisen analyysin, osaksi organisaatioviestinnän tutkimusta ja on organisaatioviestinnän tutkimussuuntauksena osa viestintä vuorovaikutuk-sena ja yhteistoimintana -ryhmittymää. Tutkimuksellani osallistun keskusteluun vuorovaikutuksemme tehokkuudesta ja viestintämme tavoittavuudesta. Tutkimuslähteinäni olen käyttänyt Nassim Nicholas Talebin satunnaisuutta ja epätodennäköisyyttä eli Mustia Joutsenia käsittelevää tutkimusta, mistä nousevia ajatuksia sovellan diasofian näkökulmasta. Tutkimukseni varsinainen tutkimusongelma on: Miten Mustan Joutsenen vaikutuksenalaisessa maailmassa ja ihmisluonnollamme kykenemme rakentavaan diasofiaan toistemme kanssa?

Tutkimukseni avulla esitän perusteltuja ja oleellisia näkökulmia siihen, miten Mustan Joutsenen todellisuus koskettaa kokonaisvaltaista vuorovaikutustamme kun emme unohda tehdä oikeutta maailmalle, ihmisluonnolle ja vuorovaikutukselle. Luon Diasofian löyhän viitekehyksen, jonka avulla voimme tekoja, tunteita ja ajattelua hyödyntämällä pyrkiä viisaaseen ja kokonaisvaltaiseen vuorovaikutukseen. Löyhän viitekehyksen mukaan tarvitsemme syvällisen ja laajan tavan vuorovaikuttaa toistemme kanssa, mikä edellyttää diasofiaa, ja sen kaikkia vuorovaikutuksen välineitä eli diaethosta, diapathosta ja dialogosta.

Diasofian voimme määritellä esimerkiksi aidon kohtaamisen, yhdessä olemisen ja jakamisen tai kumppanuuden käsitteiden avulla, joilla pyrimme ymmärtämään yhteisöllisen vuorovaikutuksen vaikutusta tekoihimme, tunteisiimme ja ajatteluumme. Löyhässä viitekehyksessä voimme tekojamme, tunteitamme ja ajatteluamme hyödyntämällä pyrkiä viisaaseen vuorovaikutukseen, jossa jokaisen tulee jatkuvasti kysyä itseltään maailmasta, ihmisluonnosta ja tapahtumista sekä teoista, tunteista ja ajatuksista. Löyhässä viitekehyksessä hyväksytään todennäköisyyksien tietämättömyys, asioiden epävarmuus, unohdetaan platoninen epärealismi sekä otetaan Mustat Joutsenet vakavasti. Diasofian mahdollisuutena ja vahvuutena ovat totuuden moninaisuus, tietomme vuorovaikutteisuus, riittävyys kuvaamaan vuorovaikuttamistamme kokonaisvaltaisesti sekä käsitteellinen selkeys, tarkkuus ja johdonmukaisuus.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.