School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14036
Rahoituslaskelman julkistaminen vapaaehtoisesti: syitä ja seurauksia
Author: Laukia, Jaakko
Title: Rahoituslaskelman julkistaminen vapaaehtoisesti: syitä ja seurauksia
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; rahoitus; financing; yritysviestintä; business communication; julkisuus; publicity; tilinpäätös; balances of books; agentit; agents
Pages: 101
Full text:
» hse_ethesis_14036.pdf pdf  size:930 KB (952255)
Key terms: rahoituslaskelma; vapaaehtoinen julkistaminen; vapaaehtoinen julkaiseminen; julkistaminen; julkaiseminen; pienet yritykset; agenttiteoria
Abstract:
Tämä tutkimus käsittelee rahoituslaskelman julkistamista osana tilinpäätöstä ilman, että siihen on lainsäädännöllistä velvoitetta. Laskelman julkistaminen on pakollista ainoastaan suurille ja keskisuurille yrityksille. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää syitä laskelman vapaaehtoiseen julkistamiseen pienissä yrityksissä ja mitä mahdollisia seurauksia julkistamisella on.

Tutkimuksessa haastateltiin 15 taloushallinnon asiantuntijaa. Heistä 10 edusti yrityksiä, joissa seitsemässä rahoituslaskelma oli julkistettu vapaaehtoisesti. Lisäksi haastateltiin viittä edustajaa yrityksille keskeisistä sidosryhmistä.

Tutkimustulosten mukaan rahoituslaskelman julkistamiselle voi olla useita syitä samassa yrityksessä. Useimmiten julkistaminen perustui omistajan tahtoon, mutta myös yleistä avoimuutta sidosryhmiä kohtaan korostettiin. Tutkimustulos antaa tukea sille, että agenttikustannuksia voi olla myös pienissä yrityksissä, ja niitä pyritään vapaaehtoisilla julkistuksilla pienentämään. Tutkimuksessa saatiin lisäksi viitteitä siitä, että yrityksen toimialalla ja liiketoiminnan luonteella on vaikutusta siihen, julkistaako yritys rahoituslaskelman vai ei.

Pankin, rahoitusyhtiön ja tilintarkastajan päätöksentekoon vapaaehtoisella rahoituslaskelmalla ei pystytä haastatteluiden perusteella vaikuttamaan. Luottotietoyhtiön päätöksentekoon laskelmalla voi olla tapauskohtaista vaikutusta, mutta kokonaismerkitys jää pieneksi. Vaikuttaa siltä, että yritys ei pysty rahoituslaskelmalla juurikaan pienentämään vieraan pääoman käyttöön liittyviä agenttikustannuksiaan.

Rahoituslaskelmaa koskeva keskustelu on erittäin ajankohtaista, koska odotettavien lainsäädäntömuutosten myötä laskelman julkistaminen on lähitulevaisuudessa pakollista ainoastaan suurille yrityksille. Vapaaehtoisuuden ala siis laajenee kaikkiin pk-yrityksiin, mikä lisää kiinnostusta laskelman vapaaehtoisen julkistamisen syihin ja seurauksiin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.