School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14061
Budjetoinnin ja palkitsemismallin kehittäminen kasvuyrityksessä: Case Yritys X
Author: Hämäläinen, Mikko
Title: Budjetoinnin ja palkitsemismallin kehittäminen kasvuyrityksessä: Case Yritys X
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; kasvu; growth; budjetointi; budgeting; ennusteet; forecasts; kannustaminen; incentives; palkkiot; remuneration; mallit; models
Pages: 58
Key terms: budjetointi, rullaava ennustaminen, palkitsemismallit, Beyond Budgeting
Abstract:
Budjetointi on käytössä lähes jokaisessa yrityksessä ja sitä on tutkittu valtavasti. Perinteinen budjetointimenetelmä on kohdannut paljon kritiikkiä. Sen on väitetty lisäävän tehottomuutta yrityksessä johtaen yrityksen arvon alenemiseen. Aiempi tutkimus on keskittynyt suurten yritysten budjetointiin jättäen kasvuyritykset huomioimatta.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää kasvuyrityksille toimiva budjetointi- ja palkitsemismalli. Uuden mallin määrittäminen tapahtuu tutkittavan kohdeyrityksen avulla. Kehittämisen jälkeen kohdeyrityksen budjetointiprosessin on tarkoitus toimia paremmin kontrolloinnin ja palkitsemisen välineenä.

Tutkimusongelmaa lähestytään käyttäen aiempaa kirjallisuutta pohjana uuden budjetointiprosessin kehityksessä. Tämän lisäksi tutkimusta varten tehtiin kymmenen strukturoitua haastattelua kohdeyrityksen työntekijöille ja yrityksen omistajille. Haastateltavat toimivat yrityksessä talouden ohjaamisen ja palkitsemisen parissa. Näiden lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty tutkijan työkokemusta kohdeyrityksessä.

Työn perusteella havaittiin yrityksen suurimmat kehityskohteet, joiden korjaamiseksi esitettiin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joista yrityksen ylin johto valitsi sopivimman käyttöönotettavaksi yritykseen. Valituksi vaihtoehdoksi päätyi lopulta malli, jossa on paljon samoja periaatteita kuin Beyond Budgeting - mallissa. Tutkimuksessa kehitetty malli on implementoitu kohdeyritykseen onnistuneesti. Se on vähentänyt huomattavasti budjetointiin käytettyä aikaa ja ohjannut keskittymistä yrityksen arvon kasvattamiseen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.