School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Finnish Business Communication | 2015
Thesis number: 14141
Pelastaja vai tappaja? Metsäyhtiö UPM:n Voikkaan paperitehtaan lakkauttamisen uutisdiskurssit legitimaationäkökulmasta
Author: Laatikainen, Outi
Title: Pelastaja vai tappaja? Metsäyhtiö UPM:n Voikkaan paperitehtaan lakkauttamisen uutisdiskurssit legitimaationäkökulmasta
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; strategia; strategy; diskurssianalyysi; discourse analysis; metsäteollisuus; forest industry
Pages: 77
Key terms: diskursiivinen legitimaatio,; diskursiiviset legitimaatiostrategiat,; diskurssi,; kriittinen diskurssianalyysi,; legitimiteetti,; legitimaatio,; metsäteollisuus
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä metsäyhtiö UPM:n aikeesta ja päätöksestä lakkauttaa Voikkaan paperitehdas puhutaan mediassa, miten media legitimoi tai illegitimoi UPM:n aikeita ja päätöksiä sekä mitkä mahdolliset median omat valinnat vaikuttavat siihen, mitä diskursseja ja legitimaatio- ja illegitimaatiostrategioita median teksteihin rakentuu.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä metsäyhtiö UPM:n aikeesta ja päätöksestä lakkauttaa Voikkaan paperitehdas puhutaan mediassa, miten media legitimoi tai illegitimoi UPM:n aikeita ja päätöksiä sekä mitkä mahdolliset median omat valinnat vaikuttavat siihen, mitä diskursseja ja legitimaatio- ja illegitimaatiostrategioita median teksteihin rakentuu.

Tutkimusaineistosta nousee esille viisi isompaa teemaa: UPM:n toimenpiteet, tehtaiden työntekijöiden tuntemukset sekä ammattiyhdistysliikkeen kannanotot ja reaktiot, UPM:n toimenpiteiden vaikutukset kuntiin, paperiteollisuuden yleinen heikko tilanne sekä poliitikkojen ja hallituksen auttamiskeinot. Tutkimusaineistoon kirjoittuu kuusi diskurssia: muutos-, omat virheet -, järkytys-, ahdinko-, vastuu- sekä Helsingin Sanomissa ahneus-diskurssi. Lisäksi aineistoon kirjoittuvat kaikki Vaaran ym. (2006) viisi diskursiivista legitimointistrategiaa: normalisointi, arvovaltaistaminen, järkeistäminen, moraalillistaminen ja vähäisesti myös tarinallistaminen. Siihen, minkälaisia diskursseja ja legitimointi- tai illegitimointistrategioita teksteihin rakentuu, vaikuttavat median, toimittajien, tietyt valinnat, kuten näkökulmien ja haastateltavien valinnat sekä vasta-argumenttien esittäminen tai esittämättä jättäminen. Media sekä legitimoi että illegitimoi UPM:n Voikkaa-toimia. Legitimointi vaikuttaa paikoin vahvalta, mutta kritiikkiäkin esitetään.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.