School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2015
Thesis number: 14196
Mobiiliapplikaatioiden tuotekehitysprosessin asiakaslähtöisyys
Author: Råman, Miikka
Title: Mobiiliapplikaatioiden tuotekehitysprosessin asiakaslähtöisyys
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; innovaatiot; innovations; uudet tuotteet; new products; tuotekehitys; product development; prosessit; processes; asiakkaat; customers; mobiilitekniikka; mobile technology; ohjelmistot; software
Pages: 77
Key terms: Uuden tuotteen tuotekehitys, NPD, innovaatio, asiakkaan rooli tuotekehitysprosessissa, markkinointi, tuotekehitysprosessi, mobiiliapplikaatio
Abstract:
Nykypäivänä asiakkaan rooli on merkittävä uusien tuotteiden ja innovaatioiden tuotekehitysprosessissa. Uuden teknologisen kehityksen myötä tulleet innovaatiot pakottavat yrityksiä uusiutumaan ja pohtimaan prosessejaan sekä toimintatapojaan uudestaan. Uudet ja mielenkiintoiset tutkimukset tämän aiheen ympärillä antoivat aihetta tutkia asiaa entistä syvemmälle sekä laajentamaan nykytutkimuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten B2C-puolen mobiiliapplikaatioiden kehittäjät hyödyntävät asiakkaita uuden tuotteen tuotekehitysprosessissa. Tutkimusaukkoja tässä tutkimuksessa on kaksi: 1.) miten asiakkaat osallistuvat NPD-prosessiin B2C-puolen korkean teknologian yrityksissä. 2.) miten uusi asiakaslähtöinen Stage-gate malli soveltuu B2C-puolen korkean teknologian startup-yrityksiin Olen valinnut tähän kvalitatiiviseen haastattelututkimukseen mobiiliapplikaatiot ja startup-yritykset tarkastelun kohteeksi, sillä nuoret ja teknologisesti orientoituneet yritykset soveltuvat erittäin hyvin sekä teorian että käytännön näkökulmista. Perinteisesti startup-yritykset nähdään innovaattoreina, joka taas terminä on vahvasti sidoksissa uuden tuotteen tuotekehitykseen. Haastattelututkimukseni pitää sisällään neljä erilaista mobiiliapplikaatioiden kehittäjäyritystä/startup-yritystä, jotka ovat kukin aloittaneet eri aikoina, omaavat erityyppisiset bisneslähtökohdat ja joiden perustajat ovat suomalaisia. Teoria pohjautuu puolestaan Coviello ja Josephin (2012), Cooperin (2001, 2008, 2014), Nambisanin (2002) ja Crawford & Di Benedeton (2000) aikaisempiin tutkimuksiin, jotka koskeva tuotekehitystä ja asiakkaan roolia niissä. Tulosten perusteella NPD-prosessi pitää olla ketterä, joustava ja mukautuva, jotta se toimisi pienissä ja nuorissa mobiiliapplikaatiostartup-yrityksissä. Asiakasta tulee hyödyntää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun on jotain konkreettista olemassa, jotta onnistuttaisiin täysin hyödyntämisessä. Asiakkaalla on monta roolia, mutta viimeistään testaajan roolissa se tulee ottaa mukaan. Puhuttaessa uudesta tuotteesta tai ideasta niin asiakaslähtöisyyden näkökulmasta katsoen ajatus pitäisi tulla kehittäjältä, mikäli hän näkee itsensä asiakkaana, asiakkaalta suoraan tai yhdessä. Lisäksi asiakaslähtöisyys ja jatkuva suunnittelu tulee ottaa huomioon. Aihetta on myös mahdollista jatkotutkia monesta eri näkökulmasta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.