School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2015
Thesis number: 14232
Access to public transport and housing prices: the case of a metro line extension in the Helsinki region
Author: Kajova, Milla
Title: Access to public transport and housing prices: the case of a metro line extension in the Helsinki region
Year: 2015  Language: eng
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: taloustieteet; economic science; joukkoliikenne; public transport; asuminen; housing; asunnot; apartments; hinnat; prices; metro; underground railways; liikenne; traffic; infrastruktuuri; infrastructure; pääkaupunkiseutu; metropolitan area; Helsinki; Helsinki
Pages: 84
Key terms: hedoninen regressio; liikenneinfrastruktuuri; asuntomarkkinat
Abstract:
Tavoitteet:

Tutkielman tavoitteena on selvittää aseman läheisyyden arvoa tutkimalla Länsimetron tulevien asemien paikallista vaikutusta asuntojen hintoihin ennen liikennöinnin aloitusta. Tavoitteena on tutkia, kapitalisoituiko tulevan liikenneinfrastruktuurin arvo asuntojen hintaan liikennöinnin aloitusta edeltävällä ajanjaksolla vuosina 2002-2013. Lisäksi tutkimuksen kohteena on hintavaikutusten ajoittuminen.

Metodologia:

Tutkielman teoreettisena taustana on kapitalisoituminen ja sen ajoitus. Empiirisessä osassa sovelletaan hedonista mallia OLS-regressioin ja difference-in-differences menetelmin käyttäen pyyntihinta- ja GIS-dataa.

Tulokset:

Tulosten perusteella Länsimetron tulevien asemien läheisyys on vaikuttanut positiivisesti asuntojen hintoihin jo ennen liikennöinnin aloittamista. Vaikutukset ajoittuvat pääasiassa projektin myöhempiin vuosiin, jolloin projekti on näkynyt myös katukuvassa metron rakentamisen alettua.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.