School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14249
Private equity-backed IPOs and long-run market performance of Nordic firms
Author: Pessala, Juha
Title: Private equity-backed IPOs and long-run market performance of Nordic firms
Year: 2015  Language: eng
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; sijoitukset; investments; pääoma; capital; riskirahoitus; venture capital; listautuminen; listed companies
Pages: 69
Key terms: pääomasijoittaminen, riskipääoma, listautuminen, perheomistus, epätavallinen performointi
Abstract:
Tämä tutkielma tutkii pörssiin listautuvien yritysten pitkän aikavälin pörssikurssikehitystä jakaen tutkittavan aineiston ryhmiin listautuvan yrityksen omistusrakenteen mukaan. Tutkimuksen kohteena ovat Pohjoismaisissa pörsseissä listautuneet yritykset vuosien 2000 ja 2010 välillä. Tutkimuksessa päämielenkiinnonkohteena on selvittää miten Pohjoismaiset pörssit arvostavat pääomasijoittajien omistusta sekä perheyhtiöitä, kun kyseessä on uusi pörssiin listautuva yritys. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tarkemmin selvittää niitä tekijöitä, jotka ajavat havaittuja eroja eri omistusrakenteen omaavien yritysten välillä.

Luonteeltaan tutkimus on kvantitatiivinen ja menetelminä käytetään normaalia kahden otoksen t-testiä sekä perinteistä lineaarista regressiota. Tutkimuksessa käytettävä otos on kattaa yhteensä 171 listautumista Tukholman, Helsingin, Kööpenhaminan sekä Oslon pörssien päälistoille.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että pääomasijoittajan omistuksella on tilastollista merkitystä listautuvan yrityksen pitkän aikavälin pörssikurssikehitykseen. Vaikutus on positiivinen, kun kyseessä on pääomasijoittaja, jonka investointi strategia keskittyy suurempiin ja vanhempiin kohdeyrityksiin (buyout), mutta mikäli kyseessä on erityisesti alkuvaiheen riskisijoituksiin erikoistunut pääomasijoittaja (venture capital), niin vaikutus on itse asiassa negatiivinen. Tulokset myös osoittavat, että pörssiin listautuvat perheyritykset menestyvät paremmin kuin verrokkijoukkonsa. Tulosten perusteella perheyhtiöt eivät kuitenkaan saa tilastollisesti merkitsevää hyötyä siitä, että yhtenä omistajana listautumisvaiheessa on myös pääomasijoittaja.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.