School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14320
Segmenttiraportointia koskevan IFRS 8 voimaantulon vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssiin
Author: Savilampi, Kimmo
Title: Segmenttiraportointia koskevan IFRS 8 voimaantulon vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssiin
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; raportit; reports; tilinpäätös; balances of books; informaatio; information; agentit; agents; kilpailu; competition; kustannukset; costs
Pages: 68
Key terms: segmenttiraportointi; arvorelevanssi; IFRS 8; tilinpäätösraportointi; informaation epäsymmetria; agenttikustannukset; kilpailijakustannukset
Abstract:
Tämä tutkimus käsittelee sitä, vaikuttiko IFRS 8 -standardin voimaantulo vuonna 2009 suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätösraportoinnin arvorelevanssiin. Tutkimuksessa tutkitaan sitä, onko segmenttiraportoinnin muuttaminen IFRS 8:n vuoksi kasvattanut tilinpäätöstulosten arvorelevanssia. Lisäksi tutkimuksessa tutkitaan, onko segmentti-informaation lisääminen IFRS 8:n vuoksi parantanut tilinpäätöstulosten arvorelevanssia.

Tutkimuksessa muodostettuja hypoteeseja on analysoitu lineaarisilla regressiomalleilla, joissa tutkitaan sekä tuloksen että oman pääoman kirja-arvon yhteyttä oman pääoman markkina-arvoon. Aineisto koostuu kriteerit täyttävistä Helsingin pörssissä listatuista julkisista osakeyhtiöistä, joista on tarvittavat tiedot saatavilla vuosille 2004-2013.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että IFRS 8:n käyttöönotto ei ole parantanut tilinpäätöstulosten arvorelevanssia. Myöskään segmentti-informaation lisäämisellä IFRS 8:n vuoksi ei havaita olleen tilinpäätöstulosten arvorelevanssia parantavaa vaikutusta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.