School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | MSc program in Management and International Business | 2016
Thesis number: 14350
Tulevan digitalisaatio ja managerialismin jäljet - Diskurssiteoreettinen näkökulma hallituksen digitalisaation politiikkaan
Author: Rappe, Olli
Title: Tulevan digitalisaatio ja managerialismin jäljet - Diskurssiteoreettinen näkökulma hallituksen digitalisaation politiikkaan
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: MSc program in Management and International Business
Index terms: julkinen hallinto; public administration; politiikka; politics; digitaalitekniikka; digital technology; teknologia; technology; kehitys; development; johtaminen; management
Pages: 87
Full text:
» hse_ethesis_14350.pdf pdf  size:2 MB (1246529)
Key terms: digitalisaatio; julkishallinto; Digital Era Governance; New Public Management; diskurssiteoria; ideologia- ja diskurssianalyysi; Ernesto Laclau; dekonstruktio; Jacques Derrida
Abstract:
Digitalisaatio on muodostunut keskeiseksi teemaksi vuonna 2015 kootun pääministeri Juha Sipilän hallituksen politiikassa. Hallitusohjelma ja ministerien hallituskauden alussa käyttämät puheenvuorot kertovat suurista odotuksista julkishallinnon ja yhteiskunnan digitalisaation suhteen. Digitalisaatiosta toivotaan niin keinoa talouden taantuman selättämiseen kuin välinettä parempien palveluiden tuottamiseen kansalaisille. Tutkimuksessa selvitän mitä merkityksiä digitalisaatioon liitetään hallituksen politiikassa ja miten nämä merkitykset muodostuvat.

Tutkimukseni metodologisena lähestymistapana toimii Ernesto Laclaun ja Chantal Mouffen diskurssiteoriaan perustuva ideologia- ja diskurssianalyysi. Julkishallinnon teoriat, New Public Management (NPM) ja Digital Era Governance (DEG), toimivat analyysini tukena. NPM olettaa, että julkishallinnon toimintaa voidaan parantaa omaksumalla liiketalouden käsitteitä, tekniikoita ja arvoja. DEG:n mukaan digitaalista hallintoa ei voida saavuttaa NPM-politiikalla. Analysoimani aineisto koostuu hallitusohjelmasta, toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeiden taustamateriaalista ja hallituksen ministereiden puheenvuoroista.

Aineistosta olen hahmottanut kaksi osittain ristiriitaista diskurssia, jotka määrittelevät digitalisaation merkityssisältöä. Diskurssit rinnastuvat NPM- ja DEG-teorioiden sisältöihin. Digitalisaatio tyhjenee tarkasta merkityssisällöstään, jolloin siihen voidaan liittää keskenään ristiriitaisia merkityksiä ja toiveita. Tätä tyhjentymistä mahdollistaa digitalisaation esittäminen jonain tulevana ja näin ollen vielä avoimena ilmiönä. Toisaalta digitalisaation voi esittää kelluvana käsitteenä, josta edellä mainitut diskurssit käyvät kamppailua. NPM-teoriaan rinnastuva diskurssi on aineistossa hegemonisessa asemassa digitalisaation määrittäjänä. Vaikka tutkimuskirjallisuudessa esitettyä NPM:n ja digitalisaation yhteensopimattomuutta ei voi pitää deterministisenä, on se mielestäni tarpeellista huomioida julkishallinnon kehittämisessä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.