School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2016
Thesis number: 14371
Tunnistavatko kuluttajat eri hinnoittelustrategioita?
Author: Ryynälä, Pasi
Title: Tunnistavatko kuluttajat eri hinnoittelustrategioita?
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; hinnoittelu; pricing; strategia; strategy; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; asenteet; attitudes; hinnat; prices; päätöksenteko; decision making
Pages: 68
Key terms: Strategia; Kuluttaja; Ostokäyttäytyminen; Hinnoittelu
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten hyvin kuluttajat ovat perillä ostamiensa tuotteen hinnoittelustrategiasta ja mikä vaikutus tällä on ostopäätökseen. Tutkimuksen avulla pyritään lisäämään ymmärrystä hinnoittelun vaikutuksesta ostopäätökseen ja antaa suosituksia hinnoittelustrategian valintaan.

Lähdeaineistona käytetään pääsääntöisesti kansainvälisissä julkaisuissa olleita, eri hinnoittelustrategioita käsitteleviä akateemisia artikkeleita. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena. Aineiston keräämistä varten suoritettiin 8 kpl teemahaastatteluja. Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka olivat ostaneet tuotteen tai palvelun, joka selkeästi lokeroituu johonkin teoriassa käsiteltyyn hinnoittelustrategiaan.

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena havaittiin, että kuluttajat tunnistivat eri hinnoittelustrategioita hyvin vaihtelevasti, mutta toisaalta loogisesti. Iällä tai koulutuksella ei tuntunut olevan suoraa vaikutusta kuluttajan strategiatuntemukseen. Hinnan noustessa ja ostokertojen määrän kasvaessa tuntemus vaikutti paranevan.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.