School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2016
Thesis number: 14430
Pysäköinnin arvonlisäverotus
Author: Korhonen, Susanna
Title: Pysäköinnin arvonlisäverotus
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; liikenne; traffic; tietoliikenne; data communication; arvonlisävero; value added tax; palvelut; service; logistiikka; logistics
Pages: 57
Key terms:
Abstract:
Tutkielman aiheena on pysäköintitoiminnan arvonlisäverotus Suomessa. Pysäköintitoiminnan arvonlisäverotus on ollut epäselvää, mistä aiheutuu merkittäviä vaikeuksia alan toimijoille pysäköintipaikkojen rakennuskustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron vuoksi. Rakennuskustannusten sisältämät arvonlisäverot voivat yksittäisen rakennuskohteena olevan pysäköintilaitoksen osalta kohota miljooniin euroihin. Tutkimus on toteutettu oikeusdogmaattisiin menetelmin, missä analysoinnin pääpaino on ollut kotimaisen oikeuskäytännön tutkimisessa ja analysoinnissa. Aiheesta on ollut saatavilla runsaasti korkeimman hallinto-oikeuden antamia ratkaisuja sekä keskusverolautakunnan antamia ennakkoratkaisuja. Aiheesta ei ole saatavilla Verohallinnon ohjeistusta, jonka vuoksi pysäköintipaikkojen luovutusten verokohtelun arviointi on usein ollut tuomioistuimien tulkinnasta kiinni. Oikeuskirjallisuus aiheesta on myös erittäin niukkaa. Pysäköintipaikkojen luovutusten verokohtelu riippuu siitä, tulkitaanko ne kiinteistön käyttöoikeuden luovutukseksi vai verolliseksi pysäköintitoiminnaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutukseksi tulkittu pysäköintipaikan luovutus on veroton sen kuuluessa samaan kokonaisuuteen muun kiinteistön luovutuksen kanssa, mikä tarkoittaa pysäköintipaikan kustannusten vähennyskelvottomuutta, jos vapaaehtoisen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen edellytykset eivät täyty. Kotimaisessa oikeuskäytännössä pysäköintipaikkojen luovutuksia on tulkittu melko usein verottomiksi luovutuksiksi. Verollisen pysäköintitoiminnan osalta vähennysoikeudet luonnollisesti ovat olemassa. Tutkielmassa käsitellään edellä mainittujen lisäksi kotimaisessa oikeuskäytännössä itsenäisen merkityksen saaneen pysäköintitoiminnan käsitteen edellytyksiä eli niitä seikkoja, joiden perusteella pysäköintipaikkojen luovutukset ovat tulkittu luovutetuksi verollisessa pysäköintitoiminnassa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.