School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2010
Thesis number: 14465
Maatilan osakeyhtiöittäminen
Author: Pettersson, Harri
Title: Maatilan osakeyhtiöittäminen
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; maatilatalous; farming; osakeyhtiöt; joint stock companies; maatalous; agriculture; verotus; taxation
Pages: 86
Key terms: verotus; taxation; maatalous; agriculture
Abstract:
Maatilojen osakeyhtiöittäminen on verrattain uusi ilmiö, joka on yleistynyt 1990-luvulta alkaen. Maatalouden verotus perustuu maatilatalouden tuloverolakiin, (MVL) joka monessa mielessä poikkeaa elinkeinoverolaista (EVL) ja tuloverolaista (TVL). Maatilan verotuksessa korostuu tulolähdejako, jolla on vaikutusta sekä nettovarallisuuden määrittämisessä että tulojen ja menojen jaksotussäännöissä. MVL:n tärkein ero suhteessa EVL:iin on sen maksuperiaate.

Siirtyminen yhtiömuotoon tapahtuu yleensä TVL 24 §:n mukaisena toimintamuodonmuutoksena, jolloin maatalous siirretään perustettavaan osakeyhtiöön ilman tuloveroseuraamuksia. TVL 24 §:n mukaiselle toimintamuodonmuutokselle on asetettu oikeuskäytännön valossa ankarampia kriteerejä kuin vastaavasti toimintamuodonmuutokselle elinkeinoverotuksessa. Muutos osakeyhtiöön voidaan myös esimerkiksi tehdä myös kauppana, jossa perustettava osakeyhtiö ostaa maatilan tai että maatila siirretään apporttina osakeyhtiöön.

Maatilan osakeyhtiöittäminen voi johtaa voimakkaasti investoivilla tiloilla matalampaan kokonaisverorasitukseen. Nykyään viljanviljelyä harjoittavat tilat ovat huonossa asemassa johtuen peltomaan aliarvostuksesta nettovarallisuudessa. Monia maatalouden varoja ei myös oteta huomioon nettovarallisuudessa. Toisaalta velat vähennetään täysimääräisesti ja matala nettovarallisuus johtaa tuloksen verottamiseen ansiotulona.

Osakeyhtiöittämisen hyödyt ovat suurimmat silloin kun omistajayrittäjä voi tyydyttää yksityistaloutensa rahatarpeet optimoidulla minimipalkalla ja pääomatulo-osingolla. Vahvan nettovarallisuuden omaavaa tilaa ei todennäköisesti kannata yhtiöittää, kun koko tulos on nettovarallisuuden perusteella pääomatuloa. Maatilan osakeyhtiöittämisen hyödyt ja haitat tulee aina arvioida tapauskohtaisesti ja tätä arviointia suorittaessa verotus on vain yksi kriteeri muiden joukossa. Maatilan osakeyhtiöittäminen on sinällään peruuttamaton toimi, koska osakeyhtiötä ei voida muuttaa toiseksi yritysmuodoksi vanhan osakeyhtiön purkautumatta verotuksessa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.