School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | International Business | 2013
Thesis number: 14510
Investor behavior in crowdfunding
Author: Jalonen, Petteri
Title: Investor behavior in crowdfunding
Year: 2013  Language: eng
Department: Department of Management Studies
Academic subject: International Business
Index terms: kansainväliset yhtiöt; international companies; rahoitus; financing; joukkorahoitus; crowdfunding; sijoittajat; investors; käyttäytyminen; behaviour
Pages: 107
Full text:
» hse_ethesis_14510.pdf pdf  size:2 MB (1205848)
Key terms: crowdfunding, investor behavior, crowdfunding investor types
Abstract:
Tämän pro gradu - työn aiheena on sijoittajakäyttäytyminen joukkorahoituksessa. Joukkorahoituksessa suurelta määrältä ihmisiä kerätään vapaasti valittavia rahasummia jonkin projektin (useimmiten konkreettinen tuote tai palvelu) toteuttamiseen. Tässä rahoitusmuodossa yksittäinen sijoittaja palkitaan hänen antamansa summan perusteella tietyillä palkinnoilla (esim. varsinainen rahoitusta keräävä tuote, oheistuote, osakkeita yrityksessä, jne.). Aiheesta on olemassa melko vähän akateemista tutkimusta, koska ilmiö on verrattain uusi, mutta sen suosio on kasvanut todella voimakkaasti varsinkin Yhdysvalloissa. Erityisesti luovien alojen projektit keräävät enenevässä määrin varoja tätä rahoitusmuotoa hyödyntäen.

Tämän työ tutkii, mikä saa ihmiset sijoittamaan tiettyyn joukkorahoitusprojektiin, minkälaisia piirteitä ja palkintoja he etsivät projekteista, sekä miten projektien omistajat voivat hyödyntää näitä piirteitä taatakseen paremman menestyksen projekteilleen. Työssä hyödynnettiin dataa 156 kaikkein menestyneimmästä Kickstarter -verkkosivun kautta varoja keränneestä projektista, sekä kyselytutkimusta joka tehtiin joukkorahoituksen tuntevien ihmisten parissa.

Tutkimuksessa selvisi, että ihmiset jakautuvat pääasiallisesti kahteen joukkoon: niihin joille materiaaliset palkinnot (tuotteet, rahallinen voitto, jne.) ovat tärkeimpiä ja niihin joille tunnepohjaiset palkinnot ovat tärkeimpiä (hyvänolon tunne auttamisesta, uuden luominen, jne.), kuitenkin siten että molemman tyyppiset palkinnot olivat jossain määrin tärkeitä lähes kaikille. Muita löydettyjä tehokkaita keinoja kerätyn rahasumman lisäämiseen olivat mm. alennusten käyttäminen verrattuna tulevaan myyntihintaan, tuotteiden erikoisversioiden tarjoaminen ja laajaa yleisöä aikaisemmin tuotteiden saaminen. Tutkimuksessa selvisi myös, että projektin omistajille on hyödyllistä jos he ovat aiemmin keränneet mainetta samalla alalla tai he voivat kertoa aiemmasta kokemuksestaan. Lisäksi luottamuksen rooli, sekä projektin omistajiin että itse joukkorahoituspalvelun tarjoajiin, todettiin erittäin keskeiseksi.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.