School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Finance | Finance | 2014
Thesis number: 14636
Performance of buyout-backed initial public offerings: Evidence from the United States
Author: Virtanen, Tuomas
Title: Performance of buyout-backed initial public offerings: Evidence from the United States
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Finance
Academic subject: Finance
Index terms: rahoitus; financing; tuotto; rate of return; stock markets; osakemarkkinat
Pages: 54
Full text:
» hse_ethesis_14636.pdf pdf  size:959 KB (981682)
Key terms: listautumisanti; pääomasijoittaminen; velkarahoitteinen yritysosto
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, saavuttavatko pääomasijoittajien tukemat listautumisannit muita listautuvia yrityksiä paremman kurssikehityksen. Velkarahoitteisen yritysostomallin (LBO) tuomien etujen oletetaan vähentävän informaatioasymmetriaa ja sen tuomia ongelmia pääomasijoittajien omistamissa yrityksissä. Vähäisempi informaatioasymmetria tuottaa oletuksena vähemmän negatiivisia yllätyksiä listautumisen jälkeen, minkä pitäisi näkyä parempana kurssikehityksenä.

Käytän kurssikehityksen mittaamiseen epänormaaleja tuottoja 12, 24 ja 36 kuukauden ajalta listautumisen jälkeen, verraten tuottoja kolmeen eri verrokkiin. Lisäksi tutkin monimuuttujaregressioiden avulla mitkä anti-, yritys- ja omistajakohtaiset tekijät vaikuttavat osakkeen epänormaaliin kurssikehitykseen.

LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu Yhdysvalloissa huhtikuun 1996 ja joulukuun 2008 välillä suoritetusta 2021 listautumisannista. 321 antia on tunnistettu pääomasijoittajien tukemaksi käymällä läpi näiden listautumisesitteet SDC Platinumin "velkarahoitteiset yritysostot" -aineiston pohjalta. Osakkeiden hintatiedot ovat peräisin Center for Research in Security Prices tietokannasta, ja muut yrityskohtaiset tiedot Compustatista.

TULOKSET Tulokset osoittavat, että pääomasijoittajien tukemat annit tuottavat positiivisia epänormaaleja tuottoja muihin listautumisanteihin sekä S&P 500 indeksiin nähden ensimmäisen vuoden aikana. Tämä positiivinen kehitys ei kuitenkaan toteudu johdonmukaisesti pidemmillä ajanjaksoilla tai kaikkiin verrokkeihin nähden.

Tutkituista tekijöistä pääomasijoittajan maineella, omistuksen kestolla, sekä kirjanpidon luotettavuudella on vahva positiivinen vaikutus yrityksen osakekurssin kehitykseen. Pääomasijoittajan omistusosuuden koolla ei kuitenkaan tulosteni perusteella ole merkittävää vaikutusta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.