School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Information and Service Economy | Management Science | 2014
Thesis number: 14639
Improving manufacturing capability in an SME environment
Author: Jaatinen, Visa
Title: Improving manufacturing capability in an SME environment
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Information and Service Economy
Academic subject: Management Science
Index terms: pk-yritykset; smes; manufacturing; valmistus; arviointi; evaluation
Pages: 77
Full text:
» hse_ethesis_14639.pdf pdf  size:2 MB (1433827)
Key terms: Tuotantokyvykkyys, valmistava teollisuus, PK-yritykset, Sand cone model, trade-off theory
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on määrittää miten valmistavan teollisuuden pieni tai keskisuuri konepaja voi arvioida omaa tuotantokyvykkyyttään. Lisäksi tavoitteena on muodostaa ehdotus miten tunnistettuja kehitysalueita tulee priorisoida.

Tutkimuksen tärkeimmän lähtökohdan muodosti tutkimuskohdeyrityksessä tapahtuneet viimeaikaisen muutokset. Nykytilassa yrityksen avainkysymys on määrittää miten kohdentaa kehitystyöhön varatut resurssit tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tutkimus on tehty kohdeyrityksen pyynnöstä.

Kirjallisuuskatsaus ja metodologia

Kirjallisuuskatsaus keskittyi pääsääntöisesti tuotantokyvykkyystutkimuksen löydöksiin. Aikaisemman tutkimuksen kattavuus ja syvällisyys muodosti rikkaan taustan analyysille. Niinpä tuotantokyvykkyys ja sen osa-alueet muodostivat pääasiallisen viitekehyksen itse tutkimukselle.

Ehdotetun metodologian validoimiseen sovellettu tutkimusmenetelmä oli yksittäinen tapaustutkimus. Tämä perustui siihen, että tutkimusongelmat liittyivät kysymykseen "miten analysoida tuotavakyvykkyyden osa-alueita" ja "miksi esitetyt toimenpiteet soveltuisivat tähän tarkoitukseen".

Tulokset ja päätelmät

Merkittävin tulos oli tutkimuksessa kehitetty tuotantokyvykkyyden arviointimalli. Malli mahdollistaa osa-alueiden analysoinnin ja priorisoinnin. Lisäksi tulokset vahvistavat ennestään tuotantokyvykkyyden keskeisimpiä teorioita.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.