School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14661
Tilintarkastusasiakkaan taloustilanteesta aiheutuvan riskin vaikutus tilintarkastuspalkkioon
Author: Eerikkilä, Jussi
Title: Tilintarkastusasiakkaan taloustilanteesta aiheutuvan riskin vaikutus tilintarkastuspalkkioon
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: tilintarkastus; auditing; palkkiot; remuneration; hinnoittelu; pricing
Pages: 64
Key terms: tilintarkastus; tilintarkastuspalkkio; riski
Abstract:
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako tilintarkastusasiakkaan taloustilanteesta aiheutuva riski tilintarkastuspalkkioon. Tutkielman teoreettisessa osassa selvitetään tilintarkastuksen tarkoitusta, tilintarkastuksen eri riskejä sekä tilintarkastuspalkkioiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä aiemman tutkimuksen perusteella.

Tutkielman empiirisessä osassa selvitetään suomalaisten pörssiyhtiöiden tietojen perusteella, millä tavoin yrityksen tulos ja taloudellinen asema vaikuttavat tilintarkastuksen riskeihin ja sitä kautta tilintarkastuspalkkioon. Tutkimusmenetelmä on luonteeltaan kvantitatiivinen analyysi, jossa hyödynnetään pörssiyhtiöistä kerättyä julkista tietoa. Aineistona käytetään noin 60 yhtiön tilinpäätöstietoja vuosilta 2009-2013.

Tutkimuksen regressioanalyysin perusteella ei voida osoittaa, että tilintarkastuksen hinnoittelussa olisi otettu huomioon huonon tuloksen tai taloudellisen aseman vaikutus korkeampina hintoina. Täten tilintarkastusyhteisöt eivät onnistu kompensoimaan asiakkaiden heikosta taloustilanteesta aiheutuvaa riskiä ainakaan korkeampien tilintarkastuspalkkioiden avulla.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.