School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14775
Konkurssin ennustaminen tilinpäätöstiedoilla: empiirinen tutkimus pk-yrityksillä
Author: Lehtinen, Leo
Title: Konkurssin ennustaminen tilinpäätöstiedoilla: empiirinen tutkimus pk-yrityksillä
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; pk-yritykset; tilinpäätös; informaatio; ennusteet; arviointi; konkurssit
Pages: 55
Full text:
» hse_ethesis_14775.pdf pdf  size:2 MB (1676516)
Key terms: konkurrsi; konkurssin ennustaminen; logistinen regressio
Abstract:
Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on kehittää konkurssin ennustamismalli, joka perustuu julkisesti saatavilla oleviin tilinpäätöstietoihin. Tavoitteena on mahdollistaa automaattinen riskiraportti yrityksen tilasta tehokkaan lainapäätöksenteon tueksi. Tutkimus keskittyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden lainasummat ovat yleensä verrattain pieniä, mutta lainahakemusten määrät suuria.

Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi konkurssitutkimuksen klassikoita sekä tuoreempia tilinpää-töstietoihin perustuvia konkurssin ennustamiseen tai selittämiseen keskittyviä tutkimuksia. Näiden pohjalta rakennetaan nykyisessä kirjallisuudessa vähemmälle huomiolle jääneille pk-yrityksille sopiva ennustemalli.

Aineistona tutkimuksessa oli noin 170 000 eurooppalaista pk-yritystä, jotka olivat toiminnassa vuonna 2013. Tilinpäätöstietoja tarkasteltiin vuosilta 2011 - 2013 ja niistä johdettiin selittäviä tekijöitä erottamaan konkurssiin menneet ja toimintaansa jatkaneet yritykset kahden vuoden seuranta-ajanjaksolla.

Tutkimuksessa esitellään tuloksena konkurssiriskiä ennustava monimuuttujamalli, jolla saadaan ennustettua yrityksen kokonaiskonkurssiriskiä. Monimuuttujamalli käyttää tutkimuksessa parhaiksi todettuja tilinpäätöksestä johdettuja tunnuslukuja, jotka mittaavat esimerkiksi kannattavuutta, maksuvalmiutta ja pääomarakennetta. Tämän lisäksi tutkimus tarjoaa yksittäisiin tunnuslukuihin perustuvia riskimittareita, joiden avulla voidaan porautua tarkemmin kokonaisriskiin ja saada tietoa, mikä osa-alue tilinpäätöksestä aiheuttaa konkurssiriskin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.