Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

ePubl - elektroninen julkaisuportaali

Tutkimusjulkaisut

eDiss - väitöskirjat - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat vuoteen 2013 asti, v. 2004 lähtien myös elektroniset väitöskirjat. 2014 alkaen väitöskirjat tallennetaan Aaltodoc-julkaisuarkistoon.
eWP - työpaperit - Kauppakorkeakoulun työpaperit vuoteen 2013 asti, v. 2004 lähtien elektroniset työpaperit. 2014 alkaen työpaperit tallennetaan Aaltodoc-julkaisuarkistoon.
Muut Kauppakorkeakoulun tutkimusjulkaisut - muut tutkimusjulkaisut elektronisessa muodossa vuoteen 2013 asti. 2014 alkaen muut tutkimusjulkaisut tallennetaan Aaltodoc-julkaisuarkistoon.
RESCAT (Research Catalogue) - Kauppakorkeakoulun julkaisurekisteri (1992-2015).
eThesis - Pro gradu tutkielmat - vuosilta 2008 - 2016, osa elektronisessa muodossa.
Uudet Kauppakorkeakoulun tutkielmat tallennetaan Aaltodoc-julkaisuarkistoon.
Koulutusjulkaisut

eCase Collection - tiivistelmät Kauppakorkeakoulussa valmistuneista case-tutkimuksista.
Muita Kauppakorkeakoulun julkaisuja

Helsingin kauppakorkeakoulun vuosikertomukset (1950-2008) Aaltodoc-julkaisuarkistossa.

Kauppakorkeakoulun englanninkielinen nimi muuttui muotoon Aalto University School of Business 1.8.2012 alkaen.
Helsingin kauppakorkeakoulun nimi on muuttunut 1.1.2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluksi.