Inside Into Aalto.fi
School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Aaltodoc publication archive
Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
Dissertations distribution and sales: Unigrafia Bookstore Helsinki
books@unigrafia.fi, Tel +358 9 7010 2366

eDiss - School of Business dissertations


Author:Hämäläinen, Sirkka 
Title:Suomalaisten palkansaajatalouksien säästämiskäyttäytyminen: poikkileikkausanalyysi säästämiseen vaikuttavista tekijöistä
Series:Suomen Pankin julkaisuja. Sarja B; 36
Year:1981  Thesis defence date: 1981-12-04
Index terms:Consumer expenditure; Kotitalouksien kulutusmenot; Savings; Säästäminen
Language:fin
Bibid:29689  |  Availability info (Aalto-Finna)
ISBN:951-686-074-5
Abstract:
Opponents:Kivikari, Urpo
professor
University of Turku, Finland

Chairperson:Leponiemi, Arvi
professor