Inside Into Aalto.fi
School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Aaltodoc publication archive
Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
Dissertations distribution and sales: Unigrafia Bookstore Helsinki
books@unigrafia.fi, Tel +358 9 7010 2366

eDiss - School of Business dissertations


Author:Granlund, Peik 
Title:Rättsliga utvärderingsstudier i USA och Norden : orsaker till skiljaktigheter mellan studierna
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 169
Series no:A-169
Year:2000  Thesis defence date: 2000-06-09
Discipline:Business Law
Index terms:Arviointi; Evaluation; Lainsäädäntö; Legislation; Pohjoismaat; Research; Scandinavia; Tutkimus; USA
Language:swe
Bibid:257939  |  Availability info (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-456-3
Abstract:
Thesis defence announcement:
Lainsäädännön arviointi USA:ssa ja Pohjoismaissa - syitä arviointitutkimusten eroavaisuuksiin

KTL Peik Granlundin väitöskirja "Rättsliga utvärderingsstudier i USA och
Norden - orsaker till skiljaktigheter mellan studierna" tarkastetaan perjantaina 9. kesäkuuta 2000 klo 12 Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO -salissa C350 (os. Runeberginkatu 14-16). Vastaväittäjänä toimii professori Juha Tolonen Vaasan yliopistosta ja kustoksena professori Matti Rudanko Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Väitöskirjassa selvitetään, millä tavalla lainsäädännön arviointitutkimukset USA:ssa poikkeavat Pohjoismaissa tehdyistä tutkimuksista ja mitkä ovat eroavaisuuksien syyt. USA:ssa suoritetut arviointitutkimukset ovat amerikkalaisten yhteiskunta-arvojen ohjaamia, usein taloustieteellisiä ja kvantitatiivisia. Pohjoismaisille tutkimuksille on tunnusomaista pohjoismaiset arvot, yleis-sosiologinen näkökulma sekä kvalitatiivisuus. Ne konkreettiset arviointitutkimustyypit, jotka väitöskirjassa tulevat analysoiduksi, ovat law & economics, evaluation research, pohjoimaiset arviointitutkimukset sekä implementaatiotutkimukset.

Väitöstutkimus osoittaa, että variaatio lainssäädännön arviointitutkimuksissa on merkittävä. Lainsäädännön arviointitutkimusten tulokset ovat suoraan riippuvaisia käytetyistä arviointimenetelmistä.

KTL Peik Granlund on vuosina 1988-1997 toiminut kauppaoikeuden korkeakouluopettajana ja työskentelee nykyisin elinkeinoelämän palveluksessa.
Opponents:Tolonen, Juha
professor
University of Vaasa, Finland

Chairperson:Rudanko, Matti
professor