Inside Into Aalto.fi
School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Aaltodoc publication archive
Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
Dissertations distribution and sales: Unigrafia Bookstore Helsinki
books@unigrafia.fi, Tel +358 9 7010 2366

eDiss - School of Business dissertations


Author:Uotila, Timo-Jaakko. 
Title:Patentti strategisena kilpailun välineenä : oikeudellis-liiketaloudellinen tutkimus patentista ja sen toimivuudesta yrityksen strategiassa.
Series:Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja, ISSN 0356-7206 ; n:o 293.
Year:2009  Thesis defence date: 2009-12-04
Discipline:Business Law
Index terms:business law; companies; immateriaalioikeus; incorporeal right; law; oikeus; patentit; patents; strategia; strategy; yritykset; yritysjuridiikka
Language:fin
Bibid:462934  |  Availability info (Aalto-Finna)
ISBN:978-951-855-290-4
Abstract:
Opponents:Bruun, Niklas
professor
University of Helsinki, Finland

Chairperson:Rudanko, Martti
professor