School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2010
Thesis number: 12232
Yritysten maksukyvyttömyyden ennustaminen kriisitaloudessa
Author: Allonen, Henrik
Title: Yritysten maksukyvyttömyyden ennustaminen kriisitaloudessa
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; likviditeetti; liquidity; arviointi; evaluation; ennusteet; forecasts; taloudellinen kehitys; industrial development; kriisi; crisis
Pages: 82
Full text:
» hse_ethesis_12232.pdf pdf  size:452 KB (462201)
Key terms: maksukyvyttömyys; tilinpäätöksen tunnusluvut; logistinen regressio; ROC-analyysi; Basel II; kriisitalous
Abstract:
Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, voidaanko yritysten tilinpäätösten tunnusluvuista tunnistaa sellaisia muuttujia jotka ennustavat yritysten maksukyvyttömyyttä. Lisäksi haluttiin tutkia, heikkeneekö tällaisiin tunnuslukumuuttujiin perustuvien tilastollisten ennustemallien erottelukyky kun yritysten taloudellinen toimintaympäristö merkittävästi heikentyy. Maksukyvyttömyyden ennustamisen tärkeyttä perusteltiin Basel II –vakavaraisuuskehikolla.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin hyväksi 1094:n pienen ja keskisuuren virolaisen yrityksen maksuhäiriö- ja tilinpäätöstietoja vuosilta 2001-2009. Tiedot kerättiin virolaisten pankkien ilmoittamia maksuhäiriöitä sisältävästä maksuhäiriörekisteristä. Aineiston maksuhäiriöt olivat Basel II –vakavaraisuuskehikon antaman maksukyvyttömyysmääritelmän mukaisia.

Aineiston käsittely

Yritysten maksukyvyttömyyden ennustamista varten luotiin logistisella regressiolla tilastollinen ennustemalli käyttäen tutkimusaineistoa vuosilta 2001-2007. Tämän jälkeen ennustemallin erottelukykyä eri ajankohtina mitattiin ROC-analyysin avulla.

Tulokset

Tulokset osoittivat, että yritysten maksukyvyttömyyttä voidaan ennustaa melko luotettavasti yritysten kannattavuutta, velkaantuneisuutta, likviditeettiä ja toiminnan laajuutta kuvaavilla tilinpäätöstunnusluvuilla. Voitiin myös toisaalta todeta, että tällaisiin tunnuslukuihin pohjautuvan ennustemallin erottelukyky heikkeni selvästi, kun yritysten taloudellinen toimintaympäristö merkittävästi heikentyy.

Avainsanat

Maksukyvyttömyys, tilinpäätöksen tunnusluvut, logistinen regressio, ROC-analyysi, Basel II, kriisitalous.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.