School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2010
Thesis number: 12392
Laskusuhdanteet Suomessa: 1990-luvun laman ja 2008 taantuman vertailua.
Author: Hellman, Sari
Title: Laskusuhdanteet Suomessa: 1990-luvun laman ja 2008 taantuman vertailua.
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; suhdanteet; business cycles; lama; depression; taantuma; recession; rahoitusmarkkinat; financing markets; asunnot; apartments; markkinat; markets
Pages: 73
Full text:
» hse_ethesis_12392.pdf pdf  size:968 KB (991165)
Key terms: lama; taantuma; subprime-kriisi; rahoitusmarkkinoiden toimintakyky; asuntomarkkinat; economic downturn; recession; depression
Abstract:
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Kansantaloustieteen tutkielma 31.3.2010 Sari Hellman

LASKUSUHDANTEET SUOMESSA: 1990-luvun laman ja 2008 taantuman vertailua.

Tutkimuksen tavoitteet: Tutkielman tavoitteena on verrata toisiinsa Suomen 1990-luvun lamaa ja vuoden 2008 taantumaa. Tutkimuksessa käydään läpi eroja näiden kahden laskusuhdanteen välillä. Suomen vienti ja bruttokansantuote ovat 2008-taantumassa laskeneet enemmän kuin 1990-luvun lamassa, mutta lamamielialaa ei ole havaittavissa. Tutkielmassa tarkastellaan laskusuhdanteiden kehitystä, työttömyyttä ja asuntohintoja sekä yritetään löytää syitä vuoden 2008-taantuman positiiviseen mielialaan.

Lähdeaineisto: Tutkimuksessa on käytetty lähdeaineistona Suomen 1990-luvun lamaa tarkastelevaa kirjallisuutta, internet-lähteitä sekä tilastoaineistoja.

Aineiston käsittely: Alussa käsitellään rahoituskriisejä yleisesti ennen Suomen 1990-luvun laman tarkastelua, minkä jälkeen siirrytään vuoden 2008-taantumaan ja arvioon laman kestosta. 1990-luvun laman erilaisista syntymekanismeista käydään keskustelua ennen johtopäätöksiä käsitellyistä Suomen laskusuhdanteista.

Tulokset: 2008-taantuma tuli taloudellisesti vahvaan Suomeen. Rahoitusmarkkinat ovat pystyneet suoriutumaan toiminnastaan laskusuhdanteessa. Suomen valtion talous on ollut ylijäämäinen ja elvytys on pystytty aloittamaan varhaisessa vaiheessa. Asuntolainaajien tulotaso on noussut, eivätkä asuntolainanhoitomenot rasita lainaajien taloutta yhtä paljon kuin 1990-luvulla.

Avainsanat: Lama, taantuma, subprime-kriisi, rahoitusmarkkinoiden toimintakyky, asuntomarkkinat

HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS ABSTRACT Department of Economics 31.3.2010 Sari Hellman

THE ECONOMIC DOWNTURNS IN FINLAND: The Financial Crisis of 1990´s and 2008.

Research Objectives: This thesis compares financial crisis of 1990´s and 2008 in Finland. It sets against differences in these economic downturns. Export and gross national product have depreciated more sharply in 2008 financial downturn than in the financial crisis of 1990’ but there is no depression spirits. The thesis explains the development of financial downturns, unemployment and housing prices and reasons for positive atmosphere in current financial downturn.

Data: Empirical analysis is based on literature about Finnish Financial Crisis of 1990’. Also internet sources and statistics are used.

Empirical Analysis: In the beginning of the thesis financial crises are treated generally. The 1990’s financial crisis is viewed through before analyzing the 2008 downturn. There is discussion about different origins of the 1990’ financial crisis before conclusions about economic downturns in Finland. Results

Economically strong Finland was hit by the financial crisis of 2008. Financial markets have managed to operate normally during crisis. The Finnish government has been able to kick-start the economy from the beginning of crisis. Mortgage holders’ income level has increased and monthly mortgage expenses are much lower than in the 1990´s.

Key Words: Economic downturn, recession, depression, subprime crisis, financial markets, housing markets
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.