School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2011
Thesis number: 12566
Segmenttiraportointi IFRS 8:n mukaan - Eurooppalaisten yritysten IFRS 8:n ja IAS 14:n mukaisen raportoinnin vertailu
Author: Väisänen, Jari
Title: Segmenttiraportointi IFRS 8:n mukaan - Eurooppalaisten yritysten IFRS 8:n ja IAS 14:n mukaisen raportoinnin vertailu
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; raportit; reports; standardit; standards; yritykset; companies
Pages: 71
Key terms: segmenttiraportointi, IFRS 8, IAS 14, johdon näkökulma
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä segmentti-informaatiota yritykset käytännössä raportoivat IFRS 8:n alla. Tämä toteutetaan deskriptiivisenä tutkimuksena, jossa pyritään muodostamaan kattava kuva segmenttiraportoinnin nykytilasta sekä hahmottamaan raportoinnissa havaittuja eroja IAS 14:n ja IFRS 8:n välillä.

LÄHDEAINEISTO

Tutkielman aineisto koostuu FT Europe 500 -listan IFRS-standardien mukaan raportoivien yritysten vuosien 2009 ja 2008 tilinpäätösten IFRS 8:n ja IAS 14:n mukaisista segmenttiraporteista. Otoksen ulkopuolelle rajattiin rahoitus- ja vakuutusalalla sekä energia-alalla toimivat yritykset ja yritykset, jotka ottivat IFRS 8:n käyttöön ennenaikaisesti vuosien 2006–2008 tilinpäätöksissään. Lopullinen otos sisältää 188 yritystä.

TULOKSET

IFRS 8 ei useimpien yritysten kohdalla aiheuttanut merkittäviä muutoksia raportoitujen segmenttien määrityksessä tai lukumäärässä. Segmenttijakoaan muuttaneiden yritysten kohdalla keskimääräinen raportoitujen segmenttien lukumäärä kasvoi lievästi. Johdon näkökulman painottaminen raportoinnissa kuitenkin johti segmenteistä raportoidun informaation määrän vähenemiseen.

IFRS 8:n alla yritykset raportoivat aiempaa enemmän maakohtaista informaatiota, minkä myötä raportoitujen maantieteellisten segmenttien lukumäärä kasvoi. Kuitenkin suuri osa yrityksistä jatkoi laajojen maantieteellisten alueiden käyttöä raportoinnissa. Lisäksi toiminnallisista segmenteistä raportoidun informaation tavoin myös maantieteellisistä segmenteistä raportoitiin IFRS 8:n alla vähemmän informaatiota kuin aiemmin IAS 14:n alla.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.