School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 13002
Pienten suomalaisten tilitarkastusyhteisöjen kohtaamat haasteet 2010-luvun alun tilintarkastus- ja sääntely-ympäristössä
Author: Tiainen, Eini
Title: Pienten suomalaisten tilitarkastusyhteisöjen kohtaamat haasteet 2010-luvun alun tilintarkastus- ja sääntely-ympäristössä
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; tilitoimistot; firms of accountants; muutos; change; kehitys; development; standardit; standards
Pages: 82
Key terms: pieni yhteisö; pieni tilintarkastusyhteisö; tilintarkastuksen haasteet; tilintarkastussääntely; ISA-standardit
Abstract:
PIENTEN SUOMALAISTEN TILINTARKASTUSYHTEISÖJEN KOHTAAMAT HAASTEET 2010-LUVUN ALUN TILINTARKASTUS- JA SÄÄNTELY-YMPÄRISTÖSSA
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.