School of Business publications portal
Aaltodoc publication archive
Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Finnish Business Communication | 2015
Thesis number: 14141
Pelastaja vai tappaja? Metsäyhtiö UPM:n Voikkaan paperitehtaan lakkauttamisen uutisdiskurssit legitimaationäkökulmasta
Author: Laatikainen, Outi
Title: Pelastaja vai tappaja? Metsäyhtiö UPM:n Voikkaan paperitehtaan lakkauttamisen uutisdiskurssit legitimaationäkökulmasta
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; strategia; strategy; diskurssianalyysi; discourse analysis; metsäteollisuus; forest industry
Pages: 77
Key terms: diskursiivinen legitimaatio,; diskursiiviset legitimaatiostrategiat,; diskurssi,; kriittinen diskurssianalyysi,; legitimiteetti,; legitimaatio,; metsäteollisuus
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä metsäyhtiö UPM:n aikeesta ja päätöksestä lakkauttaa Voikkaan paperitehdas puhutaan mediassa, miten media legitimoi tai illegitimoi UPM:n aikeita ja päätöksiä sekä mitkä mahdolliset median omat valinnat vaikuttavat siihen, mitä diskursseja ja legitimaatio- ja illegitimaatiostrategioita median teksteihin rakentuu.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä metsäyhtiö UPM:n aikeesta ja päätöksestä lakkauttaa Voikkaan paperitehdas puhutaan mediassa, miten media legitimoi tai illegitimoi UPM:n aikeita ja päätöksiä sekä mitkä mahdolliset median omat valinnat vaikuttavat siihen, mitä diskursseja ja legitimaatio- ja illegitimaatiostrategioita median teksteihin rakentuu.

Tutkimusaineistosta nousee esille viisi isompaa teemaa: UPM:n toimenpiteet, tehtaiden työntekijöiden tuntemukset sekä ammattiyhdistysliikkeen kannanotot ja reaktiot, UPM:n toimenpiteiden vaikutukset kuntiin, paperiteollisuuden yleinen heikko tilanne sekä poliitikkojen ja hallituksen auttamiskeinot. Tutkimusaineistoon kirjoittuu kuusi diskurssia: muutos-, omat virheet -, järkytys-, ahdinko-, vastuu- sekä Helsingin Sanomissa ahneus-diskurssi. Lisäksi aineistoon kirjoittuvat kaikki Vaaran ym. (2006) viisi diskursiivista legitimointistrategiaa: normalisointi, arvovaltaistaminen, järkeistäminen, moraalillistaminen ja vähäisesti myös tarinallistaminen. Siihen, minkälaisia diskursseja ja legitimointi- tai illegitimointistrategioita teksteihin rakentuu, vaikuttavat median, toimittajien, tietyt valinnat, kuten näkökulmien ja haastateltavien valinnat sekä vasta-argumenttien esittäminen tai esittämättä jättäminen. Media sekä legitimoi että illegitimoi UPM:n Voikkaa-toimia. Legitimointi vaikuttaa paikoin vahvalta, mutta kritiikkiäkin esitetään.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.