School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Aaltodoc publication archive
Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)

School of Business other research publications


id: 94
Authors: Schmidt, Tiina
Title: Henkilöstöjohtaminen Suomessa 1992-2009 : tutkimus suurten yritysten ja julkisten organisaatioiden henkilöstökäytäntöjen omaksumisesta ja konvergoitumisesta
Series: Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. B, ISSN 0356-889X ; 115
Year: 2010  Language: fin
Electronic publication: » document b115.pdf pdf   size: 2509 KB [2568631]
Index terms: companies; henkilöstöhallinto; henkilöstöresurssit; johtaminen; julkinen sektori; keskisuuret yritykset; management; organisaatio; organization; personnel management; suuryritykset; yksityinen sektori; yritykset
Bibid: 573361
Published: Helsinki : Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, 2010.
Material:
ISBN: 978-952-60-1021-2