School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Aaltodoc publication archive
Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)

eWP - School of Business working papers


Search indexterm='Asia' : found 5 working papers


Marko  Merisavo  The effects of digital marketing communication on customer loyalty: an integrative model and research propositions
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-400
 2006
Pekka  Korhonen, Lasse  Koskinen, Raimo  Voutilainen  A customer view on the most preferred alliance structure between banks and insurance companies
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-386
 2005
Irmeli  Reinilä Konsultointiosaaminen ja sen kaupallistaminen ja kehittäminen
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-119
 1995
Liisa  Uusitalo, Eeva-Katri  Ahola Image of art museums
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-94
 1994
Reijo  Helle Itä-Aasian tutkimusprojekti
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-265
 1991