School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Aaltodoc publication archive
Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)

eWP - School of Business working papers


Search indexterm='Decision making' : found 44 working papers


Abolfazl Keshvari, Pekka Korhonen  On the use of a non-singular linear transformation of variables data envelopment analysis
Aalto University publication series. BUSINESS + ECONOMY, ISSN 1799-4829 ; 5/2013
 2013
Pekka Korhonen, Theresa Laurae?us, Timo Saarinen, Anssi Öörni  Uncertainty in consumer decisions
Aalto University publication series BUSINESS+ECONOMY, ISSN 1799-4829 ; 11/2011
 2011
Petri  Eskelinen, Kaisa  Miettinen, Kathrin  Klamroth, Jussi  Hakanen  Interactive learning-oriented decision support tool for nonlinear multiobjective optimization : Pareto navigator
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-439
 2007
Iryna  Yevseyeva, Kaisa  Miettinen, Pekka  Salminen, Risto  Lahdelma  SMAA-classification : a new method for nominal classification
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-422
 2007
Lothar  Thiele, Kaisa  Miettinen, Pekka J.  Korhonen, Julian  Molina  A preference-based interactive evolutionary algorithm for multiobjective optimization
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-412
 2007
Jussi  Hakanen, Petri  Eskelinen  Ideas of using trade-off information in supporting the decision maker in reference point based interactive multiobjective optimization
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-405
 2006
Pekka  Korhonen, Lasse  Koskinen, Raimo  Voutilainen  A customer view on the most preferred alliance structure between banks and insurance companies
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-386
 2005
Antti  Ruotoistenmäki, Tomi  Seppälä, Antti  Kanto  Accuracy of the condition data for a road network
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1795-1828 ; W-372
 2004
Ilkka  Haapalinna, Tomi  Seppälä, Sari  Stenfors, Mikko  Syrjänen, Leena  Tanner  Use of decision support methods in the strategy process
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-370
 2004
Andriy  Andreev, Antti  Kanto  A note on calculation of CVaR for student's distribution
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-369
 2004
Pekka Korhonen, Raimo Voutilainen  Finding the most preferred alliance structure between banks and insurance companies
Working papers / Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-368
 2004
Markku Kuula, Antoine Stam An interior point method for multi-party negotiation support
Working papers / Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-353
 2003
Tarja  Joro, Pekka  Korhonen, Stanley Zionts An interactive approach to improve estimates of value efficiency in data envelopment analysis
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-333
 2002
Pekka  Korhonen, Helena Todagi Performance of the AHP in comparison of gains and losses
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-332
 2002
Pekka  Korhonen, Sari  Rytökoski, Mikko  Syrjänen Multiple objective approach as an alternative to radial projection in DEA
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-301
 2001
Pekka  Korhonen, Mikko  Syrjänen Resource allocation based on efficiency analysis
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-293
 2001
Tarja  Joro, Pekka  Korhonen, Stanley  Zionts An interactive approach to improve estimates of value efficiency in data envelopment analysis
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-240
 2000
Pirja  Heiskanen Generating Pareto-optimal boundary points in multi-party negotiations using constraint proposal method
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-229
 1999
Merja  Halme A value efficiency approach to incorporating preference information in data envelopment analysis
Working paper . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-171
 1996
Markku  Kuula, Pekka  Salminen Prospects theory and mood
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-160
 1996
Tarja  Joro, Pekka  Korhonen, Jyrki  Wallenius Structural comparison of data envelopment analysis and multiple objective linear programming
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-144
 1996
Markku  Kuula Solving intra-company conflicts using an interactive negotiation support system
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-308
 1993
Hannu  Kivijärvi Impact of substance-theories on design and development of corporatewide decision support systems
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-297
 1992
Timo Pohjalainen, Timo, Saarinen, Markku Sääksjärvi Tietohallinnon organisointitavan valintaan vaikuttavat tekijät : teoreettinen tarkastelu
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-291
 1991
Hannu  Kivijärvi, Robert W.  Zmud DSS implementation activities, problem domain characteristics and DSS success
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-284
 1991
Markku  Kuula A risk management model for FMS selection decisions
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-277
 1991
Pekka, Korhonen, Jyrki Wallenius A multiple objective linear programming decision support system
Työpapereita / Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-212
 1989
Jeffrey E.  Teich, Markku  Kuula Some tests of decision support for negotiation
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-206
 1989
Pekka  Korhonen, Jyrki Wallenius A careful look at efficiency and utility in multiple criteria decision making
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-197
 1988
Pekka  Korhonen, Jyrki Wallenius A Pareto race
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-180
 1987
Pekka  Korhonen, Herbert  Moskowitz, Jyrki Wallenius Choice behavior in interactive multiple criteria decision-making
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-175
 1987
Timo  Saarinen Case studies on using the contingency approach for selecting a system development strategy
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-171
 1987
Soile  Tuorinsuo Yhteistoiminnan säännöt sovellettuna yrityksen päätöstilanteisiin
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-159
 1986
Pekka J.  Korhonen VIG - a visual interactive support system for multiple criteria decision making
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-156
 1986
Pekka J.  Korhonen The specification of a reference direction using the AHP
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-153
 1986
Pekka  Korhonen, Outi  Lantto An experimental comparison of some reference direction techniques for MCDM-problems
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-142
 1986
Pekka  Korhonen A visual reference direction approach to solving discrete multiple criteria problems
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-134
 1986
Hannu  Kivijärvi, Markku  Tuominen The value of information and corporate financial, marketing and production planning
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-129
 1985
Markku  Tuominen Eräs päätöksenteon tukijajärjestelmä
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-81
 1984
Pekka Korhonen, Margareta Soismaa Monitavoitteinen alkoholijuomien hinnoittelumalli
Työpapereita / Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-79
 1984
Pekka  Korhonen, Jyrki  Wallenius, Herbert Moskowitz A sequential approach to modelling and solving multiple criteria decision problems
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-70
 1983
Pekka  Korhonen, Jukka  Laakso A visual interactive method for solving the multiple criteria problem
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-57
 1983
Raimo  Keloharju Relativity dynamics
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-33
 1982
Pekka  Korhonen, Jyrki  Wallenius, Stanley Zionts Some theory and a method for solving the discrete multiple criteria problem
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2893 ; F-15
 1981