School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Aaltodoc publication archive
Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)

eWP - School of Business working papers


Search indexterm='Development' : found 3 working papers


Rami-Samuli Räsänen, Armi Temmes, Raimo Lovio  Three perspectives on the evolving electric vehicles innovation network of Finland
Aalto University publication series. BUSINESS + ECONOMY, ISSN 1799-4829 ; 3/2013
 2013
Pertti  Haaparanta, Mikko  Puhakka Development traps
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-235
 2000
Timo Pohjalainen, Timo, Saarinen, Markku Sääksjärvi Tietohallinnon organisointitavan valintaan vaikuttavat tekijät : teoreettinen tarkastelu
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-291
 1991