School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Aaltodoc publication archive
Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)

eWP - School of Business working papers


Search indexterm='Finland' : found 22 working papers


Petri Järvikuona, Aleksander Panfilo, Päivi Karhunen, Riitta Kosonen  Yritysten palveluiden ulkoistamisen potentiaali Pietarissa suomalaistoimijoiden näkökulmasta
Working papers . Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-483
 2010
Olli-Matti Mikkola, Katia Bloigu, Päivi Karhunen  Venäjä-osaamisen luonne ja merkitys kansainvälisissä suomalaisyrityksissä
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-460
 2009
Kristiina  Korhonen, Riitta  Kosonen, Tiinamari  Sivonen, Pasi  Saukkonen  Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjä-yhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-447
 2008
Jukka, Jalava 'Has our country the patience needed to become wealthy?' : productivity in the Finnish manufacturing industry, 1960-2000
Working papers / Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-356
 2003
Clara  Cardone-Riportella, Maria José  Alvarez-Gil, Nora  Lado-Cousté, Viveca  Sasi Going international
CIBR working papers, ISSN 1235-3931 ; Z-8
 2000
Asta  Salmi Studying dynamics in business networks
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-208
 1998
Eero W.  Artto Performance and international competitiveness of listed paper industry groups 1988-1996
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-182
 1997
Annukka  Jyrämä Structure and practises in contemporary art sector
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-181
 1997
Matti  Ilmanen, Matti  Keloharju Shareownership in Finland
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-180
 1997
Eero W.  Artto Performance and international competitiveness of listed metal industry groups 1987-1995
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu ; W-167
 1996
Eero  Artto Suomen, Ruotsin, Kanadan ja USA:n paperiteollisuuden suoritus- ja kilpailukyky 1985-1993
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-312
 1994
Mika  Huolman, Keijo  Räsänen Development paths of Finnish and Swedish corporations
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-34
 1993
Eero  Artto Suomen, Ruotsin, Kanadan ja USA:n paperiteollisuuden suoritus- ja kilpailukyky 1983-1991
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-304
 1992
Jyrki  Niskanen, Eero  Kasanen, Juha  Kinnunen The single-domicile notion of financial reporting
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-26
 1992
Petri  Karppinen, Jari  Mäenpää Yritysten strategioiden ja verkostojen vertailua materiaalinkäsittelyalalla Saksassa ja Suomessa
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu ; W-7
 1992
Pertti  Haaparanta, Tarja  Heinonen Finland, Sweden and EMS
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-280
 1991
Eero  Artto Suomen ja Ruotsin paperiteollisuuden kilpailukyky, kannattavuus ja rahoitus 1983-1990
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-276
 1991
Reijo  Helle Itä-Aasian tutkimusprojekti
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-264
 1991
Eero  Artto Paperiteollisuuden kannattavuus ja kilpailukyky, Suomi, Kanada ja Amerikan Yhdysvallat 1983-1989
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-248
 1990
Eero  Artto Paperiteollisuuden kilpailukyky Suomi vs Ruotsi 1983-1989
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-246
 1990
Lasse  Siurala Työttömyys ja sen hoitokeinoja
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-116
 1985
Tuire  Santamäki Työttömyysaste työmarkkinoiden kireyden mittarina
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-1
 1980