School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Aaltodoc publication archive
Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)

eWP - School of Business working papers


Search indexterm='Johtaminen' : found 41 working papers


Mika  Westerlund  The role of network governance in business model performance
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-472
 2009
Jenni Ahonen, Mari Anttonen, Antti Heikkinen, Jani Hätälä, Jasmi Lehtola, Lauri Nurmilaukas, Teemu Peltokallio, Annina Piekkari, Marjo Reen, Sebastian Smart  Doing business in Hungary
Working papers / Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-471
 2009
Samuli  Skurnik  SSJS strategiabarometri : kehitystyö ja nykyvaihe
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-468
 2009
Markku Anttonen, Mika Kuisma, Minna Halme, Petrus Kautto  Materiaalitehokkuuden palveluista ympäristömyötäistä liiketoimintaa (MASCO2) : loppuraportti 2008
Working papers. Helsingin kauppakorkeakoulu ; W-457
 2008
Timo  Järvensivu, Kristian  Möller  Metatheory of network management : a contingency perspective
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-448
 2008
Jukka  Ala-Mutka  Johtamiskyvykkyyden mittaaminen kasvuyrityksissä
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-431
 2007
Pekka J.  Korhonen, Pyry-Antti  Siitari  A dimensional decomposition approach to identifying efficient units in large-scale DEA models
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-421
 2007
Sari  Stenfors, Leena  Tanner  Evaluating strategy tools through activity lens
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-419
 2007
Kristian  Möller, Arto  Rajala  Business nets : classification and management mechanisms
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-407
 2006
Marjut  Lovio, Mika  Kuisma  Henkilöstöraportointi osana yhteiskuntavastuuraportointia - yritysten nykykäytäntöjen kehittäminen
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-401
 2006
Tuija  Virtanen  Konsernijohtaminen parenting-teorian näkökulmasta
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-390
 2005
Pekka  Korhonen, Lasse  Koskinen, Raimo  Voutilainen  Finding the most preferred alliance structure between banks and insurance companies from a supervisory point of view
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-380
 2004
Ilkka  Haapalinna, Tomi  Seppälä, Sari  Stenfors, Mikko  Syrjänen, Leena  Tanner  Use of decision support methods in the strategy process
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-370
 2004
Kristian  Möller, Senja Svahn Managing in emergence
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-348
 2003
Kristian  Möller, Senja Svahn Crossing East-West boundaries
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-347
 2003
Senja  Svahn Managing in networks
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-346
 2003
Tommi  Kasurinen Conceptualising the encoding process related to institutionalisation in organisations
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-331
 2002
Anneli  Nordberg Yrittäjyys, johtajuus ja johtaminen
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-329
 2002
Kristian  Möller, Senja  Svahn, Arto  Rajala Network management as a set of dynamic capabilities
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-327
 2002
Antti  Sääskilahti Epäjatkuvuuden hallinta
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-299
 2001
Jussi V.  Koivisto Conceptualising cross-cultural organisations
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-280
 2001
Eero  Vaara Towards critical international business studies?
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-268
 2000
Marja-Liisa  Kakkuri-Knuuttila, Eero  Vaara Reconciliation of modernist and postmodernist standpoints in management studies
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-266
 2000
Matti  Tuominen Innovativeness in adaptability interface
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-231
 1999
Juhani  Vaivio Exploring a "non-financial" management accounting change
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-218
 1998
 Ihmiset ja informaatioteknologia yritysten menestystekijöinä
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu ; W-139
 1995
Tuomo Peltonen On the art of becoming a manager : narration of organizational autobiography and discourse of "empowered career identity"
Working papers / Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-135
 1995
Markku  Sääksjärvi Johtoryhmät tietohallinnon johtamisessa
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 1235-5674 ; W-71
 1994
Jyrki  Veranen Active and competent ownership
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu ; W-56
 1993
Tuomo  Peltonen Laatujohtaminen ja suomalainen liikkeenjohto
Working papers . Helsingin kauppakorkeakoulu ; W-21
 1992
Mauri  Laukkanen Exploring the financial performance of specialist retailing firms
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-263
 1991
Mauri  Laukkanen Understanding managerial core thinking
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-249
 1990
Markku  Sääksjärvi Johtamisen tietojenkäsittelyn strategisen suunnittelun menetelmä (JTSS)
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-239
 1990
Kari, Lilja Epics and epochs : organisational learning and the Kaskinen pulp mill
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-232
 1989
Mauri  Laukkanen Representing managerial cognition
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-229
 1989
Timo  Saarinen, Markku  Sääksjärvi, Jukka Heikkilä Itsenäiskäyttö ja sen johtaminen Suomessa
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-172
 1987
Merja  Purhonen Osallistuvan johtamistyylin vaikutuksista toimihenkilöiden tyytyväisyyteen
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-160
 1986
Tomi  Dahlberg Työasemat johdon työssä
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358-2973 ; F-89
 1984
Markku  Sääksjärvi Selvitys liikkeenjohdon ja ATK-osaston suhteista ja niiden kehittymisestä
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu, ISSN 0358--2973 ; F-88
 1984
Kristian  Möller, Leif  Åberg Liikkeenjohdollisten käsitteiden hahmottaminen
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-32
 1982
Antti  Haahti Palvelualalla toimivien pienyritysten johtamisen ongelmia
Työpapereita . Helsingin kauppakorkeakoulu ; F-7
 1981