Inside Into Aalto.fi
Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

ePubl - elektroninen julkaisuportaali

Tutkimusjulkaisut

eDiss - väitöskirjat - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat vuoteen 2013 asti, v. 2004 lähtien myös elektroniset väitöskirjat. 2014 alkaen väitöskirjat tallennetaan Aaltodoc-julkaisuarkistoon
eWP - työpaperit - Kauppakorkeakoulun työpaperit vuoteen 2013 asti, v. 2004 lähtien elektroniset työpaperit. 2014 alkaen työpaperit tallennetaan Aaltodoc-julkaisuarkistoon
Muut Kauppakorkeakoulun tutkimusjulkaisut - muut tutkimusjulkaisut elektronisessa muodossa vuoteen 2013 asti. 2014 alkaen muut tutkimusjulkaisut tallennetaan Aaltodoc-julkaisuarkistoon
RESCAT (Research Catalogue) - Kauppakorkeakoulun julkaisurekisteri (otalib.tkk.fi)
eThesis - Pro gradu tutkielmat - syksystä 2008 lähtien, osa elektronisessa muodossa.
Koulutusjulkaisut

eCase Collection - tiivistelmät Kauppakorkeakoulussa valmistuneista case-tutkimuksista
Muita Kauppakorkeakoulun julkaisuja

Helsingin kauppakorkeakoulun vuosikertomukset (1950-2008) Aaltodoc-julkaisuarkistossa.

Kaikki Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun väitöskirjat julkaistaan painetussa muodossa. Elektroninen versio julkaistaan väitöskirjan tekijän luvalla.

Kauppakorkeakoulun englanninkielinen nimi muuttui muotoon Aalto University School of Business 1.8.2012 alkaen.
Helsingin kauppakorkeakoulun nimi on muuttunut 1.1.2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluksi.

Ohjeita ja lisätietoja

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu:

Painetut väitöskirjat:

 • Väitöskirjoja myy ja välittää:
  Unigrafian kirjamyynti
  http://kirjakauppa.unigrafia.fi/
  books@unigrafia.fi
  PL 4 (Vuorikatu 3)
  00014 HELSINGIN YLIOPISTO
  Puhelin (09) 7010 2366
  Fax (09) 7010 2374
 • lainattavissa
  Töölön kampuskirjastosta
 • luettavissa
  lukusalikappaleina (Tieteellinen olohuone) kirjaston aukioloaikoina