Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali

Muutos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tallennuksessa vuoden 2014 alusta

Kauppakorkeakoulun Aalto-sarjojen julkaisujen tiedot ja pdf-tiedostot löytyvät nyt Aaltodoc-julkaisuarkistosta

eDiss - Kauppakorkeakoulun väitöskirjat


Tekijä:Pietiläinen, Tarja 
Otsikko:Moninainen yrittäminen. Sukupuoli ja yrittäjänaisten toimintatila tietoteollisuudessa
Sarja:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 207
Sarjan numero:A-207
Vuosi:2002  Väitöspäivä: 2002-11-15
Elektroninen väitöskirja: » väitöskirja pdf-muodossa   [1245 KB]
Asiasanat:Business branches; Entrepreneurship; Gender; Information technology; Naiset; New media; Sukupuoli; Tietotekniikka; Toimialat; Uusmedia; Women; Yrittäjyys
Kieli:fin
Bibid:284482  |  Saatavuustiedot (Aalto-Finna)
ISBN:951-791-719-8
Tiivistelmä:
Väitöstiedote:
Tietoteollisuuden yrittäjiä, naisyrittäjiä ja voimanaisia

KTM Tarja Pietiläisen yrittäjyystutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja "Moninainen yrittäminen - sukupuoli ja yrittäjänaisten toimintatila tietoteollisuudessa" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa (HKKK) perjantaina 15.11.2002. Tilaisuus alkaa klo 12.00 Chydenia-rakennuksen STORA ENSO -salissa H324, os. Runeberginkatu 22-24. Vastaväittäjänä toimii professori Anne Kovalainen Turun kauppakorkeakoulusta ja kustoksena professori Päivi Eriksson HKKK:sta.

Väitetään, että informaatio- ja kommunikaatioteknologian ala (ICT) on niin uudenaikainen, että yrittäjyyskin on alalla toisenlaista. Pietiläisen tutkimus kuitenkin osoittaa, että kun kyseessä ovat naisyrittäjät ja heidän liiketoimintansa, tilanne on sama kuin perinteisilläkin toimialoilla: naiset on vaikea nähdä vakavasti otettavina yrittäjinä.

Tietoteollisuudessa naiset määrittyvät sukupuolineutraaleiksi "yrittäjäyksilöiksi", poikkeuksellisiksi "voimanaisiksi" tai sukupuolierityisiksi "naisyrittäjiksi". Nämä määritelmät muotoilevat naisten yrittämisen toimintatilaa. Pietiläinen on tutkinut, miten toimintatilan muotoiluun osallistuvat media, tietoyhteiskuntastrategiat ja yrittäjänaiset itse.

Media kertoo tietoteollisuuden yrittäjänaisista esimerkkeinä siitä, kuinka naiset ovat murtautuneet ulos perinteisiltä toimialoilta uuteen liiketoimintaan. Media korostaa yrittäjien sukupuolta erityisenä merkille pantavana ominaisuutena ja tekee yrittäjänaisista poikkeuksellisia "voimanaisia", jotka kuuluvat muiden menestyvien yrittäjien joukkoon. Menestymisen mittarit ovat kuitenkin tietoteollisuudessa vahvasti maskuliinisia. Tästä seuraa, että median esimerkit tietoteollisuuden naisyrittäjistä häivyttävät naiseutta ja korostavat sukupuolineutraaliutta piilossa pysyvien miehisyyksien suuntaan.

Pietiläisen tutkimus osoittaa myös, että tietoyhteiskuntastrategioihin kätkeytyy miehisyyksiä, vaikka strategian tekeminen itsestään selvästi tuntuu sukupuolineutraalilta toiminnalta. Seurauksena on, että naisten liiketoimintaideat unohtuvat, koska tietoteollisuuspainotteista tulevaisuutta rakennetaan piilomiehisyyden kautta. On vaikea nähdä, miten naisten uudentyyppiset liiketoimintaideat, esimerkiksi digitaaliset mediapalvelut naisille ja nuorille tytöille tai muut palvelualaan liittyvät liikeideat, kehittävät tietoteollisuutta ja osallistuvat sen muotoutumiseen. Jälkikäteen ideoita on helppo arvioida, mutta ennen näyttöjä yrittäjät joutuvat naisina perustelemaan liikeideansa erityisen huolellisesti.

Tutkimuksessa haastatellut tietoteollisuuden yrittäjänaiset ovat kokeneet, että heidän naiseutensa herättää erityistä huomiota liiketoimintatilanteissa. Olemalla nainen ja yrittäjä tietoteollisuudessa tulee määritetyksi "naisyrittäjäksi", halusi tai ei. "Tietoteollisuuden sukupuoleton kuva ja elävän yrittäjänaisen todellinen yrittäminen eivät kaikilta osin kohtaa toisiaan", Tarja Pietiläinen kiteyttää väitöskirjatutkimuksensa tulokset.
Vastaväittäjät:Kovalainen, Anne
professori
Turun kauppakorkeakoulu, Suomi

Kustos:Eriksson, Päivi
professori
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11205